Artikel

Jumlah negatif?


Mari S ialah jumlah tak terhingga dari PG nombor tegas positif dengan sebab 2 dan a1=1.
S = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + ...) => dari a2, semua istilah adalah gandaan 2.

Sekiranya kita menyerlahkan 2, kita mempunyai:
S = 1 + 2. (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + ...)

Sebagai S = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + ...), kita mempunyai:
S = 1 + 2.S
S - 2.S = 1
S = - 1

Ketahui di mana kesilapan itu!

Seterusnya: 2 + 2 + 2 = 4?


Video: Operasi hitung bilangan bulat negatif dan positif (Oktober 2021).