Artikel

7.5E:


Latihan ( PageIndex {1} )

Dalam latihan berikut, nilai integrasi tiga [ iiint_E f (x, y, z) dV ] di atas pepejal (E ).

1. (f (x, y, z) = z, ruang B = {(x, y, z) | x ^ 2 + y ^ 2 leq 9, ruang x leq 0, ruang y leq 0, ruang 0 leq z leq 1 } )

Jawapan

( frac {9 pi} {8} )

2. (f (x, y, z) = xz ^ 2, ruang B = {(x, y, z) | x ^ 2 + y ^ 2 leq 16, ruang x geq 0, ruang y leq 0, ruang -1 leq z leq 1 } )

3. (f (x, y, z) = xy, ruang B = {(x, y, z) | x ^ 2 + y ^ 2 leq 1, ruang x geq 0, ruang x geq y, space -1 leq z leq 1 } )

Jawapan

( frac {1} {8} ) st.

4. (f (x, y, z) = x ^ 2 + y ^ 2, ruang B = {(x, y, z) | x ^ 2 + y ^ 2 leq 4, ruang x geq 0, ruang x leq y, ruang 0 leq z leq 3 } )

5. (f (x, y, z) = e ^ { sqrt {x ^ 2 + y ^ 2}}, ruang B = {(x, y, z) | 1 leq x ^ 2 + y ^ 2 leq 4, ruang y leq 0, ruang x leq y sqrt {3}, ruang 2 leq z leq 3 } )

Jawapan

( frac { pi e ^ 2} {6} )

6. (f (x, y, z) = sqrt {x ^ 2 + y ^ 2}, ruang B = {(x, y, z) | 1 leq x ^ 2 + y ^ 2 leq 9, ruang y leq 0, ruang 0 leq z leq 1 } )

Latihan ( PageIndex {2} )

1.

a. Biarkan (B ) menjadi cangkang silinder dengan jejari dalaman (a ) jari-jari luar (b ), dan tinggi (c ) di mana (0 0 ). Andaikan bahawa fungsi (F ) yang ditentukan pada (B ) dapat dinyatakan dalam koordinat silinder sebagai (F (x, y, z) = f (r) + h (z) ), di mana (f ) dan (h ) adalah fungsi yang boleh dibezakan. Sekiranya [ int_a ^ b bar {f} (r) dr = 0 ] dan ( bar {h} (0) = 0 ), di mana ( bar {f} ) dan ( bar {h} ) adalah antiderivatif (f ) dan (h ), masing-masing, menunjukkan bahawa

[ iiint_B F (x, y, z) dV = 2 pi c (b bar {f} (b) - a bar {f} (a)) + pi (b ^ 2 - a ^ 2 ) bar {h} (c). ]

b. Gunakan hasil sebelumnya untuk menunjukkannya

[ iiint_B kiri (z + sin sqrt {x ^ 2 + y ^ 2} kanan) dx space dy space dz = 6 pi ^ 2 ( pi - 2), ]

di mana (B ) adalah cangkang silinder dengan jejari dalam ( pi ) jari-jari luar (2 pi ), dan tinggi (2 ).

2.

a. Biarkan (B ) menjadi cangkang silinder dengan jejari dalam (a ) jari-jari luar (b ) dan tinggi (c ) di mana (0 0 ) . Andaikan bahawa fungsi (F ) yang ditentukan pada (B ) dapat dinyatakan dalam koordinat silinder sebagai F (x, y, z) = f (r) g ( theta) f (z) ), di mana (f, space g, ) dan (h ) adalah fungsi yang boleh dibezakan. Sekiranya [ int_a ^ b tilde {f} (r) dr = 0, ] di mana ( tilde {f} ) adalah penawar dari (f ), tunjukkan bahawa

[ iiint_B F (x, y, z) dV = [b tilde {f} (b) - a tilde {f} (a)] [ tilde {g} (2 pi) - tilde { g} (0)] [ tilde {h} (c) - tilde {h} (0)], ]

di mana ( tilde {g} ) dan ( tilde {h} ) masing-masing merupakan antiderivatif (g ) dan (h ).

b. Gunakan hasil sebelumnya untuk menunjukkan bahawa [ iiint_B z space sin sqrt {x ^ 2 + y ^ 2} dx space dy space dz = - 12 pi ^ 2, ] di mana (B ) berada selongsong silinder dengan jejari dalam ( pi ) jari-jari luar (2 pi ), dan tinggi (2 ).

Latihan ( PageIndex {3} )

Dalam latihan berikut, batas pepejal (E ) diberikan dalam koordinat silinder.

a. Ungkapkan kawasan (E ) dalam koordinat silinder.

b. Tukarkan kamiran [ iiint_E f (x, y, z) dV ] ke koordinat silinder.

1. E dibatasi oleh silinder bulat kanan (r = 4 space sin space theta ), satah (r theta ) - dan sfera (r ^ 2 + z ^ 2 = 16 ).

Jawapan

a. (E = {(r, theta, z) | 0 leq theta leq pi, space 0 leq r leq 4 space sin space theta, space 0 leq z leq sqrt {16 - r ^ 2} } )

b. [ int_0 ^ { pi} int_0 ^ {4 space sin space theta} int_0 ^ { sqrt {16-r ^ 2}} f (r, theta, z) r ruang dz ruang dr ruang d theta ]

2. (E ) dibatasi oleh silinder bulat kanan (r = cos space theta ), satah (r theta ) - dan sfera (r ^ 2 + z ^ 2 = 9 ).

3. (E ) terletak di oktan pertama dan dibatasi oleh paraboloid bulat (z = 9 - 3r ^ 2 ), silinder (r = sqrt {r} ), dan satah (r (cos space theta + sin space theta) = 20 - z ).

Jawapan

a. (E = {(r, theta, z) | 0 leq theta leq frac { pi} {2}, ruang 0 leq r leq sqrt {3}, ruang 9 - r ^ 2 leq z leq 10 - r (cos space theta + sin space theta) };

b. [ int_0 ^ { pi / 2} int_0 ^ { sqrt {3}} int_ {9-r ^ 2} ^ {10-r (cos space theta + sin space theta)} f (r, theta, z) r ruang dz ruang dr ruang d theta ]

4. (E ) terletak di oktan pertama di luar paraboloid bulat (z = 10 - 2r ^ 2 ) dan di dalam silinder (r = sqrt {5} ) dan dibatasi juga oleh pesawat (z = 20 ) dan ( theta = frac { pi} {4} ).

Latihan ( PageIndex {4} )

Dalam latihan berikut, fungsi (f ) dan wilayah (E ) diberikan.

a. Nyatakan kawasan (E ) dan fungsi (f ) dalam koordinat silinder.

b. Tukarkan kamiran [ iiint_B f (x, y, z) dV ] menjadi koordinat silinder dan nilaikannya.

1. (f (x, y, z) = x ^ 2 + y ^ 2 ), (E = {(x, y, z) | 0 leq x ^ 2 + y ^ 2 leq 9 , ruang x geq 0, ruang y geq 0, ruang 0 leq z leq x + 3 } )

Jawapan

a. (E = {(r, theta, z) | 0 leq r leq 3, ruang 0 leq theta leq frac { pi} {2}, ruang 0 leq z leq r space cos space theta + 3 }, ) f (r, theta, z) = frac {1} {r space cos space theta + 3};

b. [ int_0 ^ 3 int_0 ^ { pi / 2} int_0 ^ {r space cos space theta + 3} frac {r} {r space cos space theta + 3} dz space d theta space dr = frac {9 pi} {4} ]

2. (f (x, y, z) = x ^ 2 + y ^ 2, ruang E = {(x, y, z) | 0 leq x ^ 2 + y ^ 2 leq 4, ruang y geq 0, ruang 0 leq z leq 3 - x )

(f (x, y, z) = x, ruang E = {(x, y, z) | 1 leq y ^ 2 + z ^ 2 leq 9, ruang 0 leq x leq 1 - y ^ 2 - z ^ 2 } )

Jawapan

a. (y = r space cos space theta, space z = r space sin space theta, space x = z, space E = {(r, theta, z) | 1 leq r leq 3, ruang 0 leq theta leq 2 pi, ruang 0 leq z leq 1 - r ^ 2 }, ruang f (r, theta, z) = z );

b. [ int_1 ^ 3 int_0 ^ {2 pi} int_0 ^ {1-r ^ 2} z r space dz space d theta space dr = frac {356 pi} {3} ]

3. (f (x, y, z) = y, ruang E = {(x, y, z) | 1 leq x ^ 2 + z ^ 2 leq 9, ruang 0 leq y leq 1 - x ^ 2 - z ^ 2 } )

Latihan ( PageIndex {5} )

Dalam latihan berikut, cari isipadu pepejal (E ) yang sempadannya diberikan dalam koordinat segi empat tepat.

1. (E ) berada di atas satah (xy ) - di dalam silinder (x ^ 2 + y ^ 2 = 1 ), dan di bawah satah (z = 1 ).

Jawapan

( pi )

2. (E ) berada di bawah satah (z = 1 ) dan di dalam paraboloid (z = x ^ 2 + y ^ 2 ).

3. (E ) dibatasi oleh kon bulat (z = sqrt {x ^ 2 + y ^ 2} ) dan (z = 1 ).

Jawapan

( frac { pi} {3} )

4. (E ) terletak di atas satah (xy ) - di bawah (z = 1 ), di luar hiperboloid satu helai (x ^ 2 + y ^ 2 - z ^ 2 = 1 ), dan di dalam silinder (x ^ 2 + y ^ 2 = 2 ).

5. (E ) terletak di dalam silinder (x ^ 2 + y ^ 2 = 1 ) dan di antara paraboloid bulat (z = 1 - x ^ 2 - y ^ 2 ) dan (z = x ^ 2 + y ^ 2 ).

Jawapan

( pi )

6. (E ) terletak di dalam sfera (x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 = 1 ), di atas satah (xy ) -, dan di dalam kerucut bulat (z = sqrt {x ^ 2 + y ^ 2} ).

7. (E ) terletak di luar kon bulat (x ^ 2 + y ^ 2 = (z - 1) ^ 2 ) dan di antara satah (z = 0 ) dan (z = 2 ).

Jawapan

( frac {4 pi} {3} )

8. (E ) terletak di luar kerucut bulat (z = 1 - sqrt {x ^ 2 + y ^ 2} ), di atas satah (xy ) -, di bawah paraboloid bulat, dan antara satah (z = 0 ) dan (z = 2 ).

Latihan ( PageIndex {6} )

1. [T] Gunakan sistem aljabar komputer (CAS) untuk membuat graf pepejal yang isipadunya diberikan oleh kamiran selari dalam koordinat silinder [ int _ {- pi / 2} ^ { pi / 2} int_0 ^ 1 int_ {r ^ 2} ^ rr space dz space dr space d theta. ] Cari isipadu (V ) pepejal. Bulatkan jawapan anda ke empat perpuluhan.

Jawapan

(V = frac {pi} {12} lebih kurang 0.2618 )

2. [T] Gunakan CAS untuk membuat graf pepejal yang isipadunya diberikan oleh integral lelaran dalam koordinat silinder [ int_0 ^ { pi / 2} int_0 ^ 1 int_ {r ^ 4} ^ rr spasi dz space dr space d theta. ] Cari isipadu (E ) pepejal Bundarkan jawapan anda ke empat perpuluhan.

Latihan ( PageIndex {7} )

1. Tukar kamiran [ int_0 ^ 1 int _ {- sqrt {1-z ^ 2}} ^ { sqrt {1-y ^ 2}} int_ {x ^ 2 + y ^ 2} ^ { sqrt {x ^ 2 + y ^ 2}} xz space dz space dx space dy ] menjadi kamiran dalam koordinat silinder.

Jawapan

[ int_0 ^ 1 int_0 ^ { pi} int_ {r ^ 2} ^ r zr ^ 2 space cos space theta space dz space d theta space dr

2. Tukarkan kamiran [ int_0 ^ 2 int_0 ^ x int_0 ^ 1 (xy + z) dz space dx space dy ] menjadi kamiran dalam koordinat silinder.

Latihan ( PageIndex {8} )

Dalam latihan berikut, nilai integral tiga [ iiint_B f (x, y, z) dV ] di atas pepejal (B ).

1. (f (x, y, z) = 1, ruang B = {(x, y, z) | x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 leq 90, ruang z geq 0 } )

Jawapan

(180 pi sqrt {10} )

2. (f (x, y, z) = 1 - sqrt {x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2}, ruang B = {(x, y, z) | x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 leq 9, ruang y geq 0, ruang z geq 0 } )

3. (f (x, y, z) = sqrt {x ^ 2 + y ^ 2}, ruang B ) dibatasi di atas oleh separuh sfera (x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 = 9 ) dengan (z geq 0 ) dan ke bawah oleh kon (2z ^ 2 = x ^ 2 + y ^ 2 ).

Jawapan

( frac {81 pi ( pi - 2)} {16} )

4. (f (x, y, z) = sqrt {x ^ 2 + y ^ 2}, ruang B ) dibatasi di atas oleh separuh sfera (x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 = 16 ) dengan (z geq 0 ) dan ke bawah oleh kon (2z ^ 2 = x ^ 2 + y ^ 2 ).

Latihan ( PageIndex {9} )

Tunjukkan bahawa jika (F ( rho, theta, varphi) = f ( rho) g ( theta) h ( varphi) ) adalah fungsi berterusan pada kotak sfera (B = {( rho, theta, varphi) | a leq rho leq b, space alpha leq theta leq beta, space gamma leq varphi leq psi } ), kemudian

[ iiint_B F ruang dV = kiri ( int_a ^ b rho ^ 2 f ( rho) ruang dr kanan) kiri ( int _ { alpha} ^ { beta} g ( theta) space d theta kanan) kiri ( int _ { gamma} ^ { psi} h ( varphi) space sin space varphi space d varphi kanan). ]

Latihan ( PageIndex {10} )

1.

a. Fungsi (F ) dikatakan mempunyai simetri sfera jika ia bergantung pada jarak ke asal sahaja, iaitu, ia dapat dinyatakan dalam koordinat sfera sebagai (F (x, y, z) = f ( rho ) ), di mana ( rho = sqrt {x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2} ). Tunjukkan bahawa [ iiint_B F (x, y, z) dV = 2 pi int_a ^ b rho ^ 2 f ( rho) d rho, ] di mana (B ) adalah kawasan antara bahagian atas hemisfera sepusat jejari (a ) dan (b ) berpusat pada asal, dengan (0

b. Gunakan hasil sebelumnya untuk menunjukkan bahawa [ iiint_B (x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2) sqrt {x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2} dV = 21 pi, ] di mana ( B = {(x, y, z) | 1 leq x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 leq 2, ruang z geq 0 } ).

2.

a. Biarkan (B ) menjadi kawasan antara hemisfera sepusat atas jari-jari a dan b berpusat pada asal dan terletak di oktan pertama, di mana (0 F fungsi yang ditentukan pada B yang bentuknya dalam koordinat sfera (( rho, theta, varphi) ) adalah (F (x, y, z) = f ( rho) cos space varphi ). Tunjukkan bahawa jika (g (a) = g (b) = 0 ) dan [ int_a ^ bh ( rho) d rho = 0, ] maka [ iiint_B F (x, y, z) dV = frac { pi ^ 2} {4} [ah (a) - bh (b)], ] di mana (g ) adalah penawar dari (f ) dan (h ) adalah penawar bagi (g ).

b. Gunakan hasil sebelumnya untuk menunjukkan bahawa [ iiint_B = frac {z space cos sqrt {x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2}} { sqrt {x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 }} dV = frac {3 pi ^ 2} {2}, ] di mana (B ) adalah kawasan antara hemisfera sepusat atas jejari ( pi ) dan (2 pi ) berpusat di tempat asal dan terletak di oktan pertama.

Latihan ( PageIndex {11} )

Dalam latihan berikut, fungsi (f ) dan wilayah (E ) diberikan.

a. Nyatakan kawasan (E ) dan fungsi (f ) dalam koordinat silinder.

b. Tukarkan kamiran [ iiint_B f (x, y, z) dV ] menjadi koordinat silinder dan nilaikannya.

1. (f (x, y, z) = z; ruang E = {(x, y, z) | 0 leq x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 leq 1, ruang z geq 0 } )

2. (f (x, y, z) = x + y; ruang E = {(x, y, z) | 1 leq x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 leq 2, ruang z geq 0, ruang y geq 0 } )

Jawapan

a. (f ( rho, theta, varphi) = rho space sin space varphi space (cos space theta + sin space theta), space E = {( rho, theta, varphi) | 1 leq rho leq 2, space 0 leq theta leq pi, space 0 leq varphi leq frac { pi} {2} } );

b. [ int_0 ^ { pi} int_0 ^ { pi / 2} int_1 ^ 2 rho ^ 3 cos space varphi space sin space varphi space d rho space d varphi space d theta = frac {15 pi} {8} ]

3. (f (x, y, z) = 2xy; ruang E = {(x, y, z) | sqrt {x ^ 2 + y ^ 2} leq z leq sqrt {1 - x ^ 2 - y ^ 2}, ruang x geq 0, ruang y geq 0 } )

4. (f (x, y, z) = z; ruang E = {(x, y, z) | x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 - 2x leq 0, ruang sqrt {x ^ 2 + y ^ 2} leq z } )

Jawapan

a. (f ( rho, theta, varphi) = rho space cos space varphi; space E = {( rho, theta, varphi) | 0 leq rho leq 2 space cos space varphi, space 0 leq theta leq frac { pi} {2}, space 0 leq varphi leq frac { pi} {4} } );

b. [ int_0 ^ { pi / 2} int_0 ^ { pi / 4} int_0 ^ {2 space cos space varphi} rho ^ 3 sin space varphi space cos space varphi ruang d rho ruang d varphi ruang d theta = frac {7 pi} {24} ]

Latihan ( PageIndex {12} )

Dalam latihan berikut, cari isipadu pepejal (E ) yang sempadannya diberikan dalam koordinat segi empat tepat.

1. (E = {(x, y, z) | sqrt {x ^ 2 + y ^ 2} leq z leq sqrt {16 - x ^ 2 - y ^ 2}, ruang x geq 0, ruang y geq 0 } )

2. (E = {(x, y, z) | x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2 - 2z leq 0, space sqrt {x ^ 2 + y ^ 2} leq z } )

Jawapan

( frac { pi} {4} )

3. Gunakan koordinat sfera untuk mencari isipadu pepejal yang terletak di luar sfera ( rho = 1 ) dan di dalam sfera ( rho = cos space varphi ), dengan ( varphi in [0 , frac { pi} {2}] ).

4. Gunakan koordinat sfera untuk mencari isipadu bola ( rho leq 3 ) yang terletak di antara kerucut ( varphi = frac { pi} {4} ) dan ( varphi = frac { pi} {3} ).

Jawapan

(9 pi ( sqrt {2} - 1) )

5. Tukarkan kamiran [ int _ {- 4} 64 int _ {- sqrt {16-y ^ 2}} ^ { sqrt {16-y ^ 2}} int _ {- sqrt {16-x ^ 2-y ^ 2}} ^ { sqrt {16-x ^ 2-y ^ 2}} (x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2) ^ 2 dz space dy space dx ] menjadi kamiran dalam koordinat sfera.

Jawapan

[ int_0 ^ { pi / 2} int_0 ^ { pi / 2} int_0 ^ 4 rho ^ 6 sin space varphi space d theta ]

6. Tukarkan kamiran [ int _ {- 2} ^ 2 int _ {- sqrt {4-x ^ 2}} ^ { sqrt {4-x ^ 2}} int _ { sqrt {x ^ 2 + y ^ 2}} ^ { sqrt {16-x ^ 2-y ^ 2}} dz ruang dy ruang dx ]


Anda mulakan dengan Peralatan berikut, selain Peralatan yang diberikan oleh latar belakang anda:

• (a) Panah Ringan dan 20 baut atau (b) apa-apa senjata mudah
• (a) kantung Komponen atau (b) tumpuan misteri
• (a) Pek Cendekia atau (b) Pek Dungeoneer
• Armor Kulit, senjata mudah, dan dua keris

Jadual: The Warlock
Tahap Bonus Kemahiran ciri-ciri Cantrips Dikenal Mantra Dikenali Slot Ejaan Tahap Slot Jemputan
Dikenali
1hb +2 Penaung Dunia Lain, Pact Magic 2 2 1 1hb -
Ke-2 +2 Jemputan Eldritch 2 3 2 1hb 2
Ke-3 +2 Perjanjian Boon 2 4 2 Ke-2 2
Ke-4 +2 Peningkatan Skor Kebolehan 3 5 2 Ke-2 2
Ke-5 +3 - 3 6 2 Ke-3 3
Ke-6 +3 Ciri Pelindung Dunia Lain 3 7 2 Ke-3 3
Ke-7 +3 - 3 8 2 Ke-4 4
8hb +3 Peningkatan Skor Kebolehan 3 9 2 Ke-4 4
9hb +4 - 3 10 2 Ke-5 5
10hb +4 Ciri Pelindung Dunia Lain 4 10 2 Ke-5 5
Ke-11 +4 Mystic Arcanum (tahap 6) 4 11 3 Ke-5 5
12hb +4 Peningkatan Skor Kebolehan 4 11 3 Ke-5 6
Ke-13 +5 Mystic Arcanum (tahap 7) 4 12 3 Ke-5 6
14hb +5 Ciri Pelindung Dunia Lain 4 12 3 Ke-5 6
15hb +5 Mystic Arcanum (tahap 8) 4 13 3 Ke-5 7
16hb +5 Peningkatan Skor Kebolehan 4 13 3 Ke-5 7
17hb +6 Mystic Arcanum (tingkat 9) 4 14 4 Ke-5 7
18hb +6 - 4 14 4 Ke-5 8
19hb +6 Peningkatan Skor Kebolehan 4 15 4 Ke-5 8
20hb +6 Tuan Eldritch 4 15 4 Ke-5 8


Nota Keluaran untuk Catalyst 3850 Series Switch, Cisco IOS XE Release 3.7.xE

Nota Keluaran untuk Catalyst 3850 Series Switch, Cisco IOS XE Release 3.7.xE

Terbit Pertama: 10 Disember 2014

Kemas kini Terakhir: 15 Feb 2017

Nota keluaran ini memberikan gambaran keseluruhan mengenai ciri untuk Cisco IOS XE 3.7E dan kemudian dikeluarkan pada suis siri Catalyst 3850.

Kecuali dinyatakan sebaliknya, istilah suis dan peranti merujuk kepada suis mandiri dan susun suis.

Kandungan

 • Pengenalan
 • Ciri Baru
 • Perkakasan yang Disokong
 • Versi OpenFlow dan Cisco IOS Release Support
 • Keperluan Perisian UI Web Tanpa Wayar
 • Mencari Versi Perisian dan Set Ciri
 • Meningkatkan Perisian Switch
 • ciri-ciri
 • Kerentanan dengan Peranti Pelanggan Lain
 • Nota PENTING
 • Batasan dan Sekatan
 • Kaveat
 • Penyelesaian masalah
 • Dokumentasi Berkaitan
 • Mendapatkan Dokumentasi dan Mengemukakan Permintaan Perkhidmatan

Pengenalan

Suis Catalyst 3850 adalah generasi suis lapisan akses susun kelas perusahaan generasi seterusnya yang memberikan penumpuan penuh antara rangkaian berwayar dan tanpa wayar pada satu platform. Penumpuan ini dibina berdasarkan ketahanan StackWise-480 dan Cisco StackPower 480-Gbps baru dan yang lebih baik. Penglihatan dan kawalan keselamatan dan keselamatan wayarles dan tanpa wayar dibina secara automatik ke dalam suis.

Suis Catalyst 3850 juga menyokong IEEE 802.3 penuh pada Power over Ethernet Plus (PoE +), modul rangkaian modular dan pengganti medan, kipas berlebihan, dan bekalan kuasa. Suis Catalyst 3850 meningkatkan produktiviti dengan membolehkan aplikasi seperti teleponi IP, tanpa wayar, dan video untuk pengalaman rangkaian tanpa sempadan yang sebenar.

Perisian Cisco IOS XE mewakili evolusi berterusan sistem operasi Cisco IOS yang unggul. Senibina Cisco IOS XE dan set API yang jelas dapat memperluaskan perisian Cisco IOS untuk meningkatkan mudah alih di seluruh platform dan kepanjangan di luar persekitaran Cisco IOS. Perisian Cisco IOS XE mempertahankan tampilan dan nuansa yang sama dengan perisian Cisco IOS, sambil memberikan peningkatan bukti masa depan dan fungsi yang lebih baik.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai perisian Cisco IOS XE, lihat http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps9442/ps11192/ps11194/QA_C67-622903.html

Sejarah Semakan

Ciri Baru

Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.5E

Tidak ada ciri baru dalam siaran ini.

Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.4E

Sokongan untuk –B Domain

Pembuatan peraturan FCC (USA) pada 5 GHz yang dikeluarkan pada 1 April 2014 (Laporan dan Pesanan FCC 14-30) berkuat kuasa untuk produk yang dijual atau dihantar pada atau selepas 2 Jun 2016. Cisco AP dan Cisco WLC akan mematuhi dengan peraturan baru dengan menyokong domain peraturan baru (- untuk AS dan akan membuat SK SK AP baru yang diperakui di bawah peraturan baru. Contoh peraturan baru termasuk saluran jalur 5-GHz baru yang dibenarkan untuk penggunaan luar, dan transmisi (Tx) tahap kuasa meningkat kepada 1W untuk penghantaran dalaman, luaran, dan titik ke titik.

Nota Cisco AP dan Cisco WLC yang berada dalam kategori –A domain dapat terus beroperasi dan bahkan wujud bersama-sama dengan perangkat domain –B tanpa masalah.

Kami mengesyorkan agar anda meningkatkan AP Cisco dan Cisco WLC ke pelepasan perisian yang sesuai yang menyokong domain –B.

–B Cisco AP yang Memenuhi Domain yang bermula dengan Cisco IOS XE Release 3.7.4E adalah: Cisco Aironet 700, 700W, 1040, 1140, 1260, 1530, 1570, 1600, 1700, 2600, 2700, 3500, 3600, 3700.

Proksi CoAP

Cisco CoAP Proxy sebagai proses berasingan dalam Catatan IOS.

(Pangkalan IP dan Perkhidmatan IP)

PoE pantas

Apabila kuasa dipulihkan selepas pemadaman, PoE ke titik akhir pada port suis dipulihkan dengan cepat.

PoE Kekal

Mengekalkan kuasa ke titik akhir pencahayaan walaupun suis dimuat semula.

(Pangkalan IP dan Perkhidmatan IP)

Pengelasan 2-peristiwa

Menemui keperluan kuasa peranti berkuasa PoE bahkan sebelum rundingan LLDP bermula.

Peningkatan Pelabuhan Pintar Auto

Peningkatan untuk menyertakan pencahayaan titik akhir Makro khusus, yang akan dipicu ketika mengesan titik akhir pencahayaan.

Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.3E

Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.2E

 • Auto-LAG —Fungsi auto-LAG menyediakan kemampuan untuk membuat EtherChannels secara automatik pada port yang disambungkan ke suis. Secara lalai, auto-LAG dilumpuhkan secara global dan diaktifkan pada semua antara muka port. Auto-LAG berlaku untuk suis hanya apabila diaktifkan secara global.
 • LACP Rate Fast — Sokongan untuk perintah lacp rate baru, untuk menetapkan kadar di mana paket Link Aggregation Control Packets (LACP) dihantar ke antara muka yang disokong LACP.
 • Paket terowong GRE dihidupkan perkakasan — Sokongan untuk meneruskan paket terowong GRE pada perkakasan suis.
 • Model suis baru:

Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.1E

 • Panggilan-stesen-id parameter baru ditambahkan pada perintah pengesahan mac radiasi dot1x tanpa wayar. Parameter call-station-id mengkonfigurasi jenis Call Station ID untuk pengesahan MAC.
 • Optik SFP BiDirectional (BiDi) - Transceiver optik SFP BiDirectional (BiDi) digunakan untuk menghantar dan menerima isyarat optik melalui hanya satu gentian tunggal. Ini menggunakan helai tunggal SMF. Penyebaran transceiver optik BiDi serta-merta menggandakan kapasiti lebar jalur infrastruktur gentian optik yang ada.
 • Bekalan Daya untuk Stacking Switch - Suis mempunyai dua bekalan kuasa setiap sistem, yang membolehkan beban daya dipisahkan di antara mereka. Ini menampung peningkatan kuasa maksimum 30 watt per port yang disediakan ke peranti bertenaga untuk memenuhi standard PoE + (802.3at). Dengan PoE +, sistem 48-port memerlukan 1440 Watt untuk menyediakan 30 Watt per peranti bertenaga untuk port PoE. Sistem dengan peranti yang kurang berkuasa mungkin hanya memerlukan satu bekalan kuasa. Dalam kes ini, bekalan kuasa tambahan dapat memberikan kelebihan satu-ke-satu untuk bekalan aktif.
 • SGT dan SGT Destinasi untuk Aliran Bersih Fleksibel — Tag kumpulan sumber dan kumpulan destinasi secara automatik ditunjukkan untuk masuk dan keluar data berdasarkan konfigurasi CTS.
 • Peningkatan konfigurasi keselamatan port — Tentukan alamat MAC yang dilarang oleh keselamatan port pada semua antaramuka.
 • Peningkatan skala pada Catalyst 3850 Switch untuk menyokong sehingga 100 titik akses. Sebelum ini, sokongan sehingga 50 titik akses.
 • Sokongan untuk Keselamatan Kawalan Akses Media (MACsec). Suis menyokong enkripsi 802.1AE dengan Perjanjian Kunci MACsec (MKA) pada port pautan bawah untuk penyulitan antara suis dan peranti hos.
 • Model suis stackable multi-Gigabit baru yang menyokong sehingga 36 port pada 1G dan 12 port pada 100M, 1G, 2.5G, 5G dan 10G.

Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.0E

 • Keupayaan tanpa wayar ditambahkan ke Catalyst 4500E Series Switch Supervisor Engine 8-E.
 • Sokongan ditambah untuk titik akses berikut:
 • Penandaan VLAN disokong pada Titik Akses Seri Cisco Aironet 700W
 • mDNS Service Discovery Gateway Fasa 3 - Ciri Service Discovery Gateway membolehkan Sistem Nama Domain multicast (mDNS) beroperasi melintasi batas Layer 3 (L3). Pada fasa ini, fitur seperti penghapusan lalu lintas mDNS yang masuk, pengagihan semula pesanan penarikan perkhidmatan, kriteria penapis untuk perkhidmatan pembelajaran yang tersedia pada antara muka tertentu, dan penjelajahan perkhidmatan secara berkala pada antara muka tertentu diperkenalkan.
 • Pengguna ‘N’ teratas AVC per aplikasi — Fitur ini memungkinkan Anda mengetahui maklumat penggunaan rangkaian setiap pengguna dalam aplikasi. Fungsi ini diaktifkan secara lalai dan tersedia jika AVC diaktifkan.
 • AN Infra — Jaringan autonomi menjadikan peranti rangkaian menjadi cerdas dengan memperkenalkan konsep pengurusan diri yang mempermudah pengurusan rangkaian untuk pengendali rangkaian.
 • Bypass CDP - Sesi dibuat dalam mod single dan multi-host untuk Telefon IP. Namun, jika suara VLAN dan 802.1x pada port antara muka diaktifkan, maka CDP Bypass diaktifkan apabila mod hos ditetapkan ke mod hos tunggal atau berbilang hos.

Nota Secara lalai mod hos ditetapkan ke mod tunggal dalam mod & ltlegacy & gt dan pengesahan pelbagai dalam mod tepi.

 • Pelanggan tidur WebAuth — Membolehkan peranti yang disahkan berjaya kekal log masuk untuk tempoh yang dikonfigurasi tanpa pengesahan semula.
 • Domain peraturan untuk India (–D), Indonesia (–F), Brazil (–Z), Honk Kong (–S) disokong.
 • Parameter NetFlow Collect Fleksibel Baru:
 • CLI baru ditambahkan untuk melihat maklumat statistik AFD:
 • CLI baru ditambahkan untuk memeriksa sama ada model titik akses disokong atau tidak:
 • AutoQoS disokong tanpa wayar.
 • MC menguruskan MA disokong.
 • Sokongan VLAN peribadi diperkenalkan.
 • AutoQoS Compact: Fitur ini menyembunyikan perintah yang dihasilkan secara automatik dari QoS dari konfigurasi yang sedang berjalan.
 • Mod Host Hostflow IPv6 / IPv6 Extended Host: Ciri ini membolehkan FNF Export melalui IPv6.
 • Penyulitan MACSec: Sokongan untuk CTS (Cisco Trusted Security), yang menggunakan MACSec dan SAP untuk mendapatkan pautan antara suis Cisco Catalyst. Ia menggunakan protokol 802.1x atau konfigurasi manual untuk pengesahan dan kebenaran antara rakan sejawat, diikuti oleh protokol proprietari Cisco SAP (Security Association Protocol) untuk perjanjian utama untuk menyulitkan dan menyahsulitkan lalu lintas.
 • Pengawal Sumber IPv6: Penjaga sumber IPv6 adalah ciri antara muka antara jadual pengikat yang dihuni dan penyaringan lalu lintas data. Fungsi ini membolehkan peranti menolak lalu lintas ketika ia berasal dari alamat yang tidak disimpan dalam jadual pengikat. Pengawal sumber IPv6 tidak memeriksa paket ND atau DHCP, ia berfungsi bersamaan dengan pemeriksaan penemuan jiran IPv6 (ND) atau alamat IPv6 yang bersih, yang keduanya mengesan alamat yang ada di pautan dan menyimpannya ke dalam jadual pengikat. Penjaga sumber IPv6 adalah antara muka antara jadual pengikatan yang diisi dan penyaringan lalu lintas data, dan jadual pengikat mesti diisi dengan awalan IPv6 agar pengawal sumber IPv6 berfungsi.
 • IPv6 Prefix Guard: Ciri Prefix Guard IPv6 berfungsi dalam ciri Pengawal Sumber IPv6, yang membolehkan peranti menolak lalu lintas yang berasal dari alamat yang tidak betul dari topologi. Penjaga awalan IPv6 sering digunakan ketika awalan IPv6 didelegasikan ke peranti (misalnya, pintu masuk rumah) menggunakan delegasi awalan DHCP. Ciri ini menemui pelbagai alamat yang diberikan pada pautan dan menyekat sebarang lalu lintas yang bersumberkan alamat di luar julat ini.
 • Penjaga Destinasi IPv6: Fitur Penjaga Destinasi IPv6 berfungsi dengan penemuan jiran IPv6 untuk memastikan bahawa peranti melakukan resolusi alamat hanya untuk alamat yang diketahui aktif di pautan. Itu bergantung pada fungsi alamat glean untuk mengisi semua destinasi yang aktif pada pautan ke dalam jadual pengikat dan kemudian menyekat resolusi sebelum ia berlaku apabila tujuan tidak dijumpai di dalam jadual pengikatan.
 • Sokongan IPv6 First Hop Security pada Etherchannels: Polisi IPv6 FHS boleh dilampirkan ke antara muka EtherChannel (Port Channels).
 • IPv6 ACL Wild Card Masking: Sokongan untuk IPv6 wild card masking semasa menentukan alamat Layer 3 dari entri IPv6 ACL.
 • Sambungan nama VLAN: Aksara maksimum yang dibenarkan untuk nama VLAN telah ditingkatkan dari 32 menjadi 128.
 • Antara muka sumber LDAP dan sokongan VRF: Membolehkan anda mengkonfigurasi alamat IP antara muka sumber LDAP khusus dan penghalaan dan pemajuan maya (VRF).
 • Pelayan / Relay DHCPv6 yang menyedari VRF untuk Delegasi Awalan: Memastikan pelayan dan relai DHCPv6 yang terlibat dalam pendelegasian awalan menyedari VRF.
 • Webauth Sleeping Client (Webauth ingat saya): Membolehkan peranti yang berjaya disahkan tetap log masuk untuk tempoh yang dikonfigurasi tanpa pengesahan semula.
 • Atribut VLAN RADIUS dalam Permintaan Akses
 • Meningkatkan keselamatan untuk suis akses dengan penggunaan atribut VLAN RADIUS (nama dan ID VLAN) dalam permintaan akses dan dengan panjang nama VLAN sebanyak 128 aksara.
 • Salin Aware VRF: Membolehkan menyalin fail ke dan dari VRF melalui perintah salin.
 • Optik CWDM SFP + 10-Gigabit disokong.

Perkakasan yang Disokong

Model Suis Catalyst 3850

WS-C3850-24T-L

Pangkalan LAN

Port Ethernet 24 10/100/1000 Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350 W

WS-C3850-48T-L

Pangkalan LAN

48 port Ethernet 10/100/1000 Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350 W

WS-C3850-24P-L

Pangkalan LAN

Port Stackable 24 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 715 W

WS-C3850-48P-L

Pangkalan LAN

Port Stackable 48 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 715 W

WS-C3850-48F-L

Pangkalan LAN

Port Stackable 48 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

WS-C3850-24U-L

Pangkalan LAN

Port Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

WS-C3850-48U-L

Pangkalan LAN

Port Stackable 48 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

WS-C3850-12X48U-L

Pangkalan LAN

Port Stackable 12 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G dan 36 1G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

WS-C3850-24XU-L

Pangkalan LAN

Port Stackable 24 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

WS-C3850-24T-S

Pangkalan IP

Port Ethernet 24 10/100/1000 Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350 W

WS-C3850-48T-S

Pangkalan IP

48 port Ethernet 10/100/1000 Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350 W

WS-C3850-24P-S

Pangkalan IP

Port Stackable 24 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 715 W

WS-C3850-48P-S

Pangkalan IP

Port Stackable 48 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 715 W

WS-C3850-48F-S

Pangkalan IP

Port Stackable 48 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

WS-C3850-24U-S

Pangkalan IP

Port Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

WS-C3850-48U-S

Pangkalan IP

Port Stackable 48 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

WS-C3850-24PW-S

Pangkalan IP

Pangkalan IP PoE 24-port yang boleh disusun dengan lesen titik akses 5

WS-C3850-48PW-S

Pangkalan IP

Pangkalan IP PoE 48-port yang boleh disusun dengan lesen titik akses 5

WS-C3850-12S-S

Pangkalan IP

12 slot modul SFP yang boleh disusun, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350-W

WS-C3850-24S-S

Pangkalan IP

24 slot modul SFP Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350-W

WS-C3850-12XS-S

Pangkalan IP

Transceiver 12-port SFP + Stackable, 1 slot modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, bekalan kuasa 350 W

WS-C3850-16XS-S

Pangkalan IP

Transceiver 16-port SFP + Stackable, 1 slot modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, bekalan kuasa 350 W.

16 port tersedia apabila modul rangkaian C3850-NM-4-10G dipasang ke suis WS-C3850-12XS-S.

WS-C3850-24XS-S

Pangkalan IP

Transceiver 24-port SFP +, 1 modul modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, 715 W bekalan kuasa.

WS-C3850-32XS-S

Pangkalan IP

Transceiver 32-port SFP +, 1 modul modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, 715 W bekalan kuasa.

32 port tersedia apabila modul rangkaian C3850-NM-8-10G dipasang ke suis WS-C3850-24XS-S.

WS-C3850-48XS-S

Pangkalan IP

Stackable, dengan transceiver SFP +, 48 port yang menyokong hingga 10 G, dan 4 port yang menyokong bekalan kuasa hingga 40 G. 750 W.

WS-C3850-48XS-F-S

Pangkalan IP

Stackable, dengan transceiver SFP +, 48 port yang menyokong hingga 10 G, dan 4 port yang menyokong bekalan kuasa hingga 40 G. 750 W.

WS-C3850-12X48U-S

Pangkalan IP

Port Stackable 12 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G dan 36 1 G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W.

WS-C3850-24XU-S

Pangkalan IP

Port Stackable 24 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

WS-C3850-24T-E

Perkhidmatan IP

Port Ethernet 24 10/100/1000 Stackable, dengan bekalan kuasa 350-WAC

WS-C3850-48T-E

Perkhidmatan IP

48 port Ethernet 10/100/1000 Stackable, dengan bekalan kuasa 350-WAC

WS-C3850-24P-E

Perkhidmatan IP

Port Ethernet PoE + 24 10/100/1000 Stackable, dengan bekalan kuasa 715-WAC

WS-C3850-48P-E

Perkhidmatan IP

Port Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE +, dengan bekalan kuasa 715-WAC

WS-C3850-48F-E

Perkhidmatan IP

Port Ethernet PoE + 48 10/100/1000 Stackable, dengan bekalan kuasa 1100-WAC

WS-C3850-24U-E

Perkhidmatan IP

Port Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

WS-C3850-48U-E

Perkhidmatan IP

Stackable 48 10/100/1000 port Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

WS-C3850-12S-E

Perkhidmatan IP

Stackable, 2 slot modul SFP, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350-W

WS-C3850-24S-E

Perkhidmatan IP

Stackable, 24 slot modul SFP, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350-W

WS-C3850-12XS-E

Perkhidmatan IP

Transceiver 12-port SFP +, 1 modul modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, bekalan kuasa 350-W.

WS-C3850-16XS-E

Perkhidmatan IP

Transceiver 16-port SFP + Stackable, 1 slot modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, bekalan kuasa 350 W.

16 port tersedia apabila modul rangkaian C3850-NM-4-10G dipasang ke suis WS-C3850-12XS-E.

WS-C3850-24XS-E

Perkhidmatan IP

Transceiver 24-port SFP +, 1 modul modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, 715 W bekalan kuasa.

WS-C3850-32XS-E

Perkhidmatan IP

Transceiver 32-port SFP +, 1 modul modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, 715 W bekalan kuasa.

32 port tersedia apabila modul rangkaian C3850-NM-8-10G dipasang ke suis WS-C3850-24XS-E.

WS-C3850-48XS-E

Perkhidmatan IP

Stackable, SFP + transceiver, 48 port yang menyokong hingga 10 G, dan 4 port yang menyokong bekalan kuasa sehingga 40 G. 750 W.

WS-C3850-48XS-F-E

Perkhidmatan IP

Stackable, SFP + transceiver, 48 port yang menyokong hingga 10 G, dan 4 port yang menyokong bekalan kuasa sehingga 40 G. 750 W.

WS-C3850-12X48U-E

Perkhidmatan IP

Port Stackable 12 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G dan 36 1 G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

WS-C3850-24XU-E

Perkhidmatan IP

Port Stackable 24 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

Modul Rangkaian

Jadual 3 menyenaraikan tiga modul rangkaian uplink pilihan dengan slot 1-Gigabit dan 10-Gigabit. Anda hanya perlu mengendalikan suis dengan memasang modul rangkaian atau modul kosong.

C3850-NM-4-1G

Modul ini mempunyai empat slot modul 1 G SFP. Sebarang kombinasi modul SFP standard disokong. Modul SFP + tidak disokong.

Sekiranya anda memasukkan modul SFP + dalam modul rangkaian 1 G, modul SFP + tidak beroperasi, dan suis mencatat mesej ralat.

Nota Ini disokong pada model suis berikut:

- WS-C3850-24T / P / U

- WS-C3850-48T / F / P / U

- WS-C3850-12X48U

- WS-C3850-12S

- WS-C3850-24S

C3850-NM-2-10G

Modul ini mempunyai empat slot:

Dua slot (sebelah kiri) hanya menyokong modul 1 G SFP dan dua slot (sebelah kanan) menyokong sama ada modul 1 G SFP atau 10 G SFP.

Nota Ini disokong pada model suis berikut:

- WS-C3850-24T / P / U

- WS-C3850-48T / F / P / U

- WS-C3850-12X48U

- WS-C3850-12S

- WS-C3850-24S

C3850-NM-4-10G

Modul ini mempunyai empat slot 10 G atau empat slot 1 G.

Nota Ini disokong pada model suis berikut:

- WS-C3850-48T / F / P / U

- WS-C3850-12X48U

- WS-C3850-12XS

- WS-C3850-24XS

C3850-NM-8-10G

Modul ini mempunyai lapan slot 10 G dengan port SFP + di setiap slot. Setiap port menyokong sambungan 1 G atau 10 G

Nota Ini disokong pada model suis berikut:

- WS-C3850-12X48U

- WS-C3850-24XS

C3850-NM-2-40G

Modul ini mempunyai dua slot 40 G dengan penyambung QSFP + di setiap slot.

Nota Ini disokong pada model suis berikut:

- WS-C3850-12X48U

- WS-C3850-24XS

C3850-NM-BLANK

Tiada port pautan atas.

Model Suis Catalyst 3650

Pemangkin 3650-24TS-L

Pangkalan LAN

Port port pautan bawah Ethernet 24 Stackable 24 10/100/1000, empat port uplink 1-Gigabit SFP (bentuk kecil-faktor pluggable), bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-48TS-L

Pangkalan LAN

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet downlink port, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-24PS-L

Pangkalan LAN

24 Stackable port 10/100/1000 PoE + 1 downlink, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48PS-L

Pangkalan LAN

Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48FS-L

Pangkalan LAN

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 1025-W

Pemangkin 3650-24TD-L

Pangkalan LAN

24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-48TD-L

Pangkalan LAN

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah Ethernet, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-24PD-L

Pangkalan LAN

Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48PD-L

Pangkalan LAN

48 Stackable port 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48FD-L

Pangkalan LAN

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

Pemangkin 3650-48FQ-L

Pangkalan LAN

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

Pemangkin 3650-48PQ-L

Pangkalan LAN

Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48TQ-L

Pangkalan LAN

48 port pautan bawah Ethernet Stackable 48, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-24TS-S

Pangkalan IP

24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-48TS-S

Pangkalan IP

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet downlink port, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-24PS-S

Pangkalan IP

Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48PS-S

Pangkalan IP

Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48FS-S

Pangkalan IP

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 1025-W

Pemangkin 3650-24TD-S

Pangkalan IP

24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-48TD-S

Pangkalan IP

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet port pautan bawah, dua 1-Gigabit SFP dan dua port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-24PD-S

Pangkalan IP

Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48PD-S

Pangkalan IP

48 Stackable port 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48FD-S

Pangkalan IP

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

Pemangkin 3650-48FQ-S

Pangkalan IP

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

Pemangkin 3650-48PQ-S

Pangkalan IP

Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48TQ-S

Pangkalan IP

48 port pautan bawah Ethernet Stackable 48, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-24TS-E

Perkhidmatan IP

24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-48TS-E

Perkhidmatan IP

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah Ethernet, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-24PS-E

Perkhidmatan IP

Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48PS-E

Perkhidmatan IP

Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48FS-E

Perkhidmatan IP

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 1025-W

Pemangkin 3650-24TD-E

Perkhidmatan IP

24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-48TD-E

Perkhidmatan IP

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet port pautan bawah, dua 1-Gigabit SFP dan dua port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 250-W

Pemangkin 3650-24PD-E

Perkhidmatan IP

Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48PD-E

Perkhidmatan IP

48 Stackable port 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48FD-E

Perkhidmatan IP

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

Pemangkin 3650-48FQ-E

Perkhidmatan IP

Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

Pemangkin 3650-48PQ-E

Perkhidmatan IP

Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 640-W

Pemangkin 3650-48TQ-E

Perkhidmatan IP

48 port pautan bawah Ethernet Stackable 48, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

1. PoE + = Kuasa Ethernet plus (menyediakan sehingga 30 W setiap port).

Modul Optik

Suis pemangkin menyokong pelbagai optik. Oleh kerana senarai optik yang disokong dikemas kini secara berkala, lihat jadual di URL ini untuk maklumat keserasian (SFP) terkini:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html

Model Pengawal LAN Tanpa Wayar Cisco

AIR-CT5760-25-K9

Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 25 titik akses Cisco

AIR-CT5760-50-K9

Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 50 titik akses Cisco

AIR-CT5760-100-K9

Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 100 titik akses Cisco

AIR-CT5760-250-K9

Cisco 5760 Wireless Controller untuk sehingga 250 titik akses Cisco

AIR-CT5760-500-K9

Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 500 titik akses Cisco

AIR-CT5760-1K-K9

Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 1000 titik akses Cisco

AIR-CT5760-HA-K9

Cisco 5760 Series Wireless Controller untuk Ketersediaan Tinggi

Titik Akses dan Enjin Perkhidmatan Mobiliti

Jadual 6 menyenaraikan produk yang disokong dari Catalyst 3850 Switch.

Nota Pada platform yang menjalankan keluaran Cisco IOS XE, modul WSSI / 3G pada titik akses tidak disokong.

Pusat akses

Cisco Aironet 700, 700W, 1040, 1140, 1260, 1530, 1570, 1600, 1700, 2600, 2700, 3500, 3600, 3700

Enjin Perkhidmatan Mobiliti

3355, Alat Maya

Jadual 7 menyenaraikan titik akses Cisco yang disokong khusus.

Cisco Aironet 700 Series

AIR-CAP702W-x-K9

AIR-CAP702I-x-K9

AIR-CAP702I-xK910

Cisco Aironet Seri 700W

AIR-CAP702Wx-K9

AIR-CAP702W-xK910

Cisco Aironet 1040 Series

AIR-AP1041N

AIR-AP1042N

AIR-LAP1041N

AIR-LAP1042N

Cisco Aironet 1140 Series

AIR-AP1141N

AIR-AP1142N

AIR-LAP1141N

AIR-LAP1142N

Cisco Aironet 1260 Series

AIR-LAP1261N

AIR-LAP1262N

AIR-AP1261N

AIR-AP1262N

Cisco Aironet 1530 Series

AIR-CAP1532I-x-K9

AIR-CAP1532E-x-K9

Cisco Aironet 1570 Series

AIR-AP1572EAC-A-K9

AIR-AP1572ECx-A-K9

AIR-AP1572ICx-A-K9

Cisco Aironet 1600 Series

AIR-CAP1602E

AIR-CAP1602I

Cisco Aironet 1700 Series

AIR-CAP1702I-x-K9

AIR-CAP1702I-xK910

Cisco Aironet 2600 Series

AIR-CAP2602E

AIR-CAP2602I

Cisco Aironet 2700 Series

AIR-CAP2702I-x-K9

AIR-CAP2702E-x-K9

Cisco Aironet 3500 Series

AIR-CAP3501E

AIR-CAP3501I

AIR-CAP3501P

AIR-CAP3502E

AIR-CAP3502I

AIR-CAP3502P

Cisco Aironet 3600 Series

AIR-CAP3602E

AIR-CAP3602I

Cisco Aironet 3700 Series

AIR-CAP3702I

AIR-CAP3702E

AIR-CAP3702P

Matriks Keserasian

Jadual 8 menyenaraikan matriks keserasian perisian.

03.07.00E

03.07.00E

8.0

7.6

8.02

1.3

5.2

5.3

2.2

03.06.01E
03.06.00E

03.06.01E
03.06.00E

8.0

7.6

8.03

1.2

5.2

5.3

2.1.2 atau 2.1.1 sekiranya MSE juga dikerahkan4

2.1.0 sekiranya MSE tidak digunakan

03.03.03SE

03.03.02SE

03.03.01SE

03.03.00SE

03.03.03SE

03.03.02SE

03.03.01SE

03.03.00SE

7.65
7.56

7.6

7.5

1.2

5.2

5.3

2.0

2. Kerana pelaksanaan sijil SHA-2, MSE 7.6 tidak serasi dengan Cisco IOS XE Release 3.6E dan yang lebih baru. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda menaik taraf ke MSE 8.0.

3. Kerana pelaksanaan sijil SHA-2, MSE 7.6 tidak serasi dengan Cisco IOS XE Release 3.6E dan yang lebih baru. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda menaik taraf ke MSE 8.0.

4. Sekiranya MSE digunakan di rangkaian anda, kami mengesyorkan agar anda menaik taraf ke Cisco Prime Infrastructure 2.1.2.

5. Cisco WLC Release 7.6 tidak serasi dengan Cisco Prime Infrastructure 2.0.

6. Prime Infrastructure 2.0 membolehkan anda mengurus Cisco WLC 7.5.102.0 dengan ciri-ciri Cisco WLC 7.4.110.0 dan keluaran sebelumnya. Prime Infrastructure 2.0 tidak menyokong sebarang ciri Cisco WLC 7.5.102.0 termasuk platform AP baru.

Versi OpenFlow dan Cisco IOS Release Support

Pakej OVA tersedia untuk dimuat turun di lokasi yang sama dengan fail imej sistem anda (.bin), di cisco.com

Nota Pakej OVA hanya serasi dengan nama fail imej sistem yang sesuai - seperti yang disenaraikan dalam jadual di bawah. Jangan gunakan pakej OVA versi lama dengan fail gambar sistem yang lebih baru, atau pakej OVA yang lebih baru dengan fail gambar sistem yang lebih lama.


Baling elektrik, 9 x 7.5E

  Langkah 1:Buat akaun berdaftar di towerhobbies.com
  Langkah 2: Belanja dan bina keranjang anda dengan produk In Stock RC kegemaran anda
  Langkah 3: Pilih & ldquoMudah pembayaran & rdquo pilihan pembayaran untuk membahagikan pembayaran anda
  Langkah 4: Hantarkan pesanan anda!

PEMBIAYAAN PERCUMA - TIADA Minat - TIADA SEMAK KREDIT & ndash TIADA CAJ PERKHIDMATAN

 • Pelanggan mesti mempunyai akaun yang didaftarkan dengan baik di towerhobbies.com
 • Nilai pesanan minimum sebanyak $100 dari item Stok yang layak (sebelum cukai & penghantaran).
 • Jumlah had kredit yang ada = $500. Amaun pembiayaan minimum = $ 50.
 • Hanya tersedia untuk barang In Stock sahaja yang layak
  • Item pesanan awal dan pesanan awal pada pesanan anda akan dikenakan sepenuhnya semasa penghantaran. Pembayaran dan kredit Easy Pay hanya akan dikira untuk memenuhi syarat barang dagangan dalam Stok dalam pesanan.
  • Caj lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada penghantaran dan pengendalian, cukai, barang yang tidak layak, akan dikenakan pada pembayaran pertama anda. Pembayaran untuk item yang Tidak Layak dengan Mudah Bayar akan dibayar semasa pesanan.
  • Pembayaran Easy Pay akan dibahagi dalam dua, atau tiga pembayaran. Pembayaran pertama dikenakan ke kad kredit anda semasa pesanan anda diinvois. Bayaran tambahan kemudian ditagih ke kad kredit setiap 30 hari setelah pembayaran pertama, sehingga semua pembayaran telah dilakukan.
  • Untuk nilai pesanan $ 100.00- $ 299.99, Pembayaran akan dibahagikan kepada dua pembayaran. Untuk nilai pesanan & gt $ 300, pembayaran akan dibahagikan kepada tiga pembayaran.
   • Pembayaran pertama = Waktu pembelian (termasuk cukai, penghantaran, dan barang yang tidak memenuhi syarat)
   • Pembayaran ke-2 = Dijadualkan 30 hari selepas pembelian awal
   • Pembayaran ke-3 = Dijadualkan 60 hari selepas pembelian awal

   * Lihat dan uruskan kaedah pembayaran Easy Pay anda, jadual dan lihat had kredit yang ada di bahagian & ldquoEasy Pay & rdquo di Akaun Saya.
   * Pilihan pembiayaan Easy Pay tersedia mengikut budi bicara Horizon & rsquos dan syaratnya boleh berubah.


   Nota Keluaran untuk Catalyst 3650 Series Switch, Cisco IOS XE Release 3.7.xE

   Nota Keluaran untuk Catalyst 3650 Series Switch, Cisco IOS XE Release 3.7.xE

   Terbit Pertama: 10 Disember 2014

   Kemas kini Terakhir: 16 Feb 2017

   Catatan pengeluaran ini memberikan gambaran keseluruhan ciri-ciri untuk perisian Cisco IOS XE 3.7.xE pada suis siri Catalyst 3650.

   Kecuali dinyatakan sebaliknya, istilah suis dan peranti merujuk kepada suis mandiri dan susun suis.

   Kandungan

   • Pengenalan
   • Ciri Baru
   • Perkakasan yang Disokong
   • Versi OpenFlow dan Cisco IOS Release Support
   • Keperluan Perisian UI Web Tanpa Wayar
   • Mencari Versi Perisian dan Set Ciri
   • Meningkatkan Perisian Switch
   • ciri-ciri
   • Kerentanan dengan Peranti Pelanggan Lain
   • Nota PENTING
   • Batasan dan Sekatan
   • Kaveat
   • Penyelesaian masalah
   • Dokumentasi Berkaitan
   • Mendapatkan Dokumentasi dan Mengemukakan Permintaan Perkhidmatan

   Pengenalan

   Suis Catalyst 3650 adalah generasi berikutnya dari lapisan lapisan akses kelas ditumpuk kelas perusahaan yang memberikan penumpuan penuh antara rangkaian berwayar dan tanpa wayar pada satu platform. Penumpuan ini dibina berdasarkan ketahanan StackWise-160 160-Gbps baru dan yang lebih baik. Penglihatan dan kawalan keselamatan dan keselamatan wayarles dan tanpa wayar dibina secara automatik ke dalam suis.

   Suis Catalyst 3650 juga menyokong IEEE 802.3 penuh pada Power over Ethernet Plus (PoE +), dan menawarkan kipas dan bekalan kuasa berlebihan modular dan medan yang boleh diganti. Suis Catalyst 3650 meningkatkan produktiviti dengan membolehkan aplikasi seperti IP telefon, tanpa wayar, dan video untuk pengalaman rangkaian tanpa sempadan yang sebenar.

   Perisian Cisco IOS XE mewakili evolusi berterusan sistem operasi Cisco IOS yang unggul. Senibina Cisco IOS XE dan sekumpulan API yang diperincikan dengan baik memperluas perisian Cisco IOS untuk meningkatkan mudah alih di seluruh platform dan kepanjangan di luar persekitaran Cisco IOS. Perisian Cisco IOS XE mempertahankan tampilan dan nuansa yang sama dengan perisian Cisco IOS, sambil memberikan peningkatan bukti masa depan dan fungsi yang lebih baik.

   Untuk maklumat lebih lanjut mengenai perisian Cisco IOS XE, lihat http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps9442/ps11192/ps11194/QA_C67-622903.html

   Sejarah Semakan

   Ciri Baru

   Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.5E

   Tidak ada ciri baru dalam siaran ini.

   Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.4E

   Sokongan untuk –B Domain

   Pembuatan peraturan FCC (USA) pada 5 GHz yang dikeluarkan pada 1 April 2014 (Laporan dan Pesanan FCC 14-30) berkuat kuasa untuk produk yang dijual atau dihantar pada atau selepas 2 Jun 2016. Cisco AP dan Cisco WLC akan mematuhi dengan peraturan baru dengan menyokong domain peraturan baru (- untuk AS dan akan membuat SK SK AP baru yang diperakui di bawah peraturan baru. Contoh peraturan baru termasuk saluran jalur 5-GHz baru yang dibenarkan untuk penggunaan luar, dan transmisi (Tx) tahap kuasa meningkat kepada 1W untuk penghantaran dalaman, luaran, dan titik ke titik.

   Nota Cisco AP dan Cisco WLC yang berada dalam kategori –A domain boleh terus beroperasi dan bahkan wujud bersama-sama dengan peranti domain -B tanpa masalah.

   Kami mengesyorkan agar anda meningkatkan AP Cisco dan WLC Cisco ke pelepasan perisian yang sesuai yang menyokong domain –B.

   –B Cisco AP yang Memenuhi Domain yang bermula dengan Cisco IOS XE Release 3.7.4E adalah: Cisco Aironet 700, 700W, 1040, 1140, 1260, 1530, 1570, 1600, 1700, 2600, 2700, 3500, 3600, 3700.

   Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.3E

   Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.2E

   • LACP Rate Fast — Sokongan untuk perintah lacp rate baru, untuk menetapkan kadar di mana paket Link Aggregation Control Packets (LACP) dihantar ke antara muka yang disokong LACP.
   • Paket terowong GRE dihidupkan perkakasan — Sokongan untuk meneruskan paket terowong GRE pada perkakasan suis.

   Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.1E

   • Panggilan-stesen-id parameter baru ditambahkan pada perintah pengesahan mac radiasi dot1x tanpa wayar. Parameter call-station-id mengkonfigurasi jenis Call Station ID untuk pengesahan MAC.
   • Optik SFP BiDirectional (BiDi) - Transceiver optik SFP BiDirectional (BiDi) digunakan untuk menghantar dan menerima isyarat optik melalui hanya satu gentian tunggal. Ini menggunakan helai tunggal SMF. Penyebaran transceiver optik BiDi serta-merta menggandakan kapasiti lebar jalur infrastruktur gentian optik yang ada.
   • Peningkatan konfigurasi keselamatan port — Tentukan alamat MAC yang dilarang oleh keselamatan port pada semua antaramuka.
   • Sokongan untuk Keselamatan Kawalan Akses Media (MACsec). Suis menyokong enkripsi 802.1AE dengan Perjanjian Kunci MACsec (MKA) pada port pautan bawah untuk penyulitan antara suis dan peranti hos.
   • Peningkatan skala pada Catalyst 3650 Switch untuk menyokong hingga 50 titik akses. Sebelum ini, sokongan sehingga 25 titik akses.

   Yang Baru dalam Cisco IOS XE Release 3.7.0E

   • Keupayaan tanpa wayar ditambahkan ke Catalyst 4500E Series Switch Supervisor Engine 8-E.
   • Sokongan ditambah untuk titik akses berikut:
   • Penandaan VLAN disokong pada Titik Akses Seri Cisco Aironet 700W
   • mDNS Service Discovery Gateway Fasa 3 - Ciri Service Discovery Gateway membolehkan Sistem Nama Domain multicast (mDNS) beroperasi melintasi batas Layer 3 (L3). Pada fasa ini, fitur seperti penghapusan lalu lintas mDNS yang masuk, pengagihan semula pesanan penarikan perkhidmatan, kriteria penapis untuk perkhidmatan pembelajaran yang tersedia pada antara muka tertentu, dan penjelajahan berkala perkhidmatan pada antara muka tertentu diperkenalkan.
   • Pengguna ‘N’ teratas AVC per aplikasi — Fitur ini memungkinkan Anda mengetahui maklumat penggunaan rangkaian setiap pengguna dalam aplikasi.Fungsi ini diaktifkan secara lalai dan tersedia jika AVC diaktifkan.
   • AN Infra — Rangkaian autonomi menjadikan peranti rangkaian pintar dengan memperkenalkan konsep pengurusan diri yang mempermudah pengurusan rangkaian untuk pengendali rangkaian.
   • Bypass CDP - Sesi dibuat dalam mod single dan multi-host untuk Telefon IP. Namun, jika suara VLAN dan 802.1x pada port antara muka diaktifkan, maka CDP Bypass diaktifkan apabila mod hos ditetapkan ke mod hos tunggal atau berbilang hos.

   Nota Secara lalai mod hos ditetapkan ke mod tunggal dalam mod & ltlegacy & gt dan pengesahan pelbagai dalam mod tepi.

   • VRRPv3 untuk IPv4 dan IPv6 — Membolehkan sekumpulan peranti membentuk satu peranti maya, untuk menghilangkan satu titik kegagalan, yang melekat pada lingkungan yang diarahkan secara lalai.
   • Pelanggan tidur WebAuth — Membolehkan peranti yang disahkan berjaya terus log masuk untuk tempoh yang dikonfigurasi tanpa pengesahan semula.
   • Domain peraturan untuk India (–D), Indonesia (–F), Brazil (–Z), Honk Kong (–S) disokong.
   • Parameter Fleksibel NetFlow Collect yang baru:
   • CLI baru ditambahkan untuk melihat maklumat statistik AFD:
   • CLI baru ditambahkan untuk memeriksa sama ada model titik akses disokong atau tidak:
   • AutoQoS disokong tanpa wayar.
   • MC menguruskan MA disokong.
   • Sokongan VLAN peribadi diperkenalkan.
   • AutoQoS Compact: Fitur ini menyembunyikan perintah yang dihasilkan secara automatik dari QoS dari konfigurasi yang sedang berjalan.
   • Mod Host Hostflow IPv6 / IPv6 Extended Host: Ciri ini membolehkan FNF Export melalui IPv6.
   • Penyulitan MACSec: Sokongan untuk CTS (Cisco Trusted Security), yang menggunakan MACSec dan SAP untuk mendapatkan pautan antara suis Cisco Catalyst. Ia menggunakan protokol 802.1x atau konfigurasi manual untuk pengesahan dan kebenaran antara rakan sebaya, diikuti oleh protokol proprietari Cisco SAP (Security Association Protocol) untuk perjanjian utama untuk menyulitkan dan menyahsulitkan lalu lintas.
   • Pengawal Sumber IPv6: Penjaga sumber IPv6 adalah ciri antara muka antara jadual pengikat yang dihuni dan penyaringan lalu lintas data. Fungsi ini membolehkan peranti menolak lalu lintas ketika ia berasal dari alamat yang tidak disimpan dalam jadual pengikat. Penjaga sumber IPv6 tidak memeriksa paket ND atau DHCP, ia berfungsi bersamaan dengan pemeriksaan penemuan jiran IPV6 (ND) atau alamat IPv6 yang bersih, yang keduanya mengesan alamat yang ada di pautan dan menyimpannya ke dalam jadual pengikat. Penjaga sumber IPv6 adalah antara muka antara jadual pengikatan yang diisi dan penyaringan lalu lintas data, dan jadual pengikat mesti diisi dengan awalan IPv6 agar pengawal sumber IPv6 berfungsi.
   • IPv6 Prefix Guard: Ciri Prefix Guard IPv6 berfungsi dalam ciri Pengawal Sumber IPv6, yang membolehkan peranti menolak lalu lintas yang berasal dari alamat yang tidak betul dari topologi. Penjaga awalan IPv6 sering digunakan ketika awalan IPv6 didelegasikan ke peranti (misalnya, pintu masuk rumah) menggunakan delegasi awalan DHCP. Ciri ini menemui pelbagai alamat yang diberikan pada pautan dan menyekat sebarang lalu lintas yang bersumberkan alamat di luar julat ini.
   • Penjaga Destinasi IPv6: Fitur Penjaga Destinasi IPv6 berfungsi dengan penemuan jiran IPv6 untuk memastikan bahawa peranti melakukan resolusi alamat hanya untuk alamat yang diketahui aktif di pautan. Ini bergantung pada fungsi alamat glean untuk mengisi semua destinasi yang aktif pada pautan ke dalam jadual pengikat dan kemudian menyekat resolusi sebelum ia berlaku ketika tujuan tidak dijumpai di dalam jadual pengikatan.
   • Sokongan IPv6 First Hop Security pada Etherchannels: Polisi IPv6 FHS boleh dilampirkan ke antara muka EtherChannel (Port Channels).
   • IPv6 ACL Wild Card Masking: Sokongan untuk IPv6 wild card masking semasa menentukan alamat Layer 3 dari entri IPv6 ACL.
   • Sambungan nama VLAN: Aksara maksimum yang dibenarkan untuk nama VLAN telah ditingkatkan dari 32 menjadi 128.
   • Antara muka sumber LDAP dan sokongan VRF: Membolehkan anda mengkonfigurasi alamat IP antara muka sumber LDAP khusus dan penghalaan dan pemajuan maya (VRF).
   • Pelayan / Relay DHCPv6 yang sedar VRF untuk Delegasi Awalan: Memastikan pelayan dan relai DHCPv6 yang terlibat dalam pendelegasian awalan mengetahui VRF.
   • Webauth Sleeping Client (Webauth ingat saya): Membolehkan peranti yang berjaya disahkan tetap log masuk untuk tempoh yang dikonfigurasi tanpa pengesahan semula.
   • Atribut VLAN RADIUS dalam Permintaan Akses
   • Meningkatkan keselamatan untuk suis akses dengan penggunaan atribut VLAN RADIUS (nama dan ID VLAN) dalam permintaan akses dan dengan panjang nama VLAN sebanyak 128 aksara.
   • Salin Aware VRF: Membolehkan menyalin fail ke dan dari VRF melalui perintah salin.
   • Optik CWDM SFP + 10-Gigabit disokong.

   Perkakasan yang Disokong

   Model Suis Catalyst 3850

   WS-C3850-24T-L

   Pangkalan LAN

   Port Ethernet 24 10/100/1000 Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350 W

   WS-C3850-48T-L

   Pangkalan LAN

   48 port Ethernet 10/100/1000 Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350 W

   WS-C3850-24P-L

   Pangkalan LAN

   Port Stackable 24 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 715 W

   WS-C3850-48P-L

   Pangkalan LAN

   Port Stackable 48 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 715 W

   WS-C3850-48F-L

   Pangkalan LAN

   Port Stackable 48 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

   WS-C3850-24U-L

   Pangkalan LAN

   Port Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

   WS-C3850-48U-L

   Pangkalan LAN

   Port Stackable 48 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

   WS-C3850-12X48U-L

   Pangkalan LAN

   Port Stackable 12 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G dan 36 1G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

   WS-C3850-24XU-L

   Pangkalan LAN

   Port Stackable 24 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

   WS-C3850-24T-S

   Pangkalan IP

   Port Ethernet 24 10/100/1000 Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350 W

   WS-C3850-48T-S

   Pangkalan IP

   48 port Ethernet 10/100/1000 Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350 W

   WS-C3850-24P-S

   Pangkalan IP

   Port Stackable 24 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 715 W

   WS-C3850-48P-S

   Pangkalan IP

   Port Stackable 48 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 715 W

   WS-C3850-48F-S

   Pangkalan IP

   Port Stackable 48 10/100/1000 PoE +, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

   WS-C3850-24U-S

   Pangkalan IP

   Port Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

   WS-C3850-48U-S

   Pangkalan IP

   Port Stackable 48 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

   WS-C3850-24PW-S

   Pangkalan IP

   Pangkalan IP PoE 24-port yang boleh disusun dengan lesen titik akses 5

   WS-C3850-48PW-S

   Pangkalan IP

   Pangkalan IP PoE 48-port yang boleh disusun dengan lesen titik akses 5

   WS-C3850-12S-S

   Pangkalan IP

   12 slot modul SFP yang boleh disusun, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350-W

   WS-C3850-24S-S

   Pangkalan IP

   24 slot modul SFP Stackable, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350-W

   WS-C3850-12XS-S

   Pangkalan IP

   Transceiver 12-port SFP + Stackable, 1 slot modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, bekalan kuasa 350 W

   WS-C3850-16XS-S

   Pangkalan IP

   Transceiver 16-port SFP + Stackable, 1 slot modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, bekalan kuasa 350 W.

   16 port tersedia apabila modul rangkaian C3850-NM-4-10G dipasang ke suis WS-C3850-12XS-S.

   WS-C3850-24XS-S

   Pangkalan IP

   Transceiver 24-port SFP +, 1 slot modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, 715 W bekalan kuasa.

   WS-C3850-32XS-S

   Pangkalan IP

   Transceiver 32-port SFP +, 1 modul modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, 715 W bekalan kuasa.

   32 port tersedia apabila modul rangkaian C3850-NM-8-10G dipasang ke suis WS-C3850-24XS-S.

   WS-C3850-48XS-S

   Pangkalan IP

   Stackable, dengan transceiver SFP +, 48 port yang menyokong hingga 10 G, dan 4 port yang menyokong bekalan kuasa hingga 40 G. 750 W.

   WS-C3850-48XS-F-S

   Pangkalan IP

   Stackable, dengan transceiver SFP +, 48 port yang menyokong hingga 10 G, dan 4 port yang menyokong bekalan kuasa hingga 40 G. 750 W.

   WS-C3850-12X48U-S

   Pangkalan IP

   Port Stackable 12 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G dan 36 1 G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W.

   WS-C3850-24XU-S

   Pangkalan IP

   Port Stackable 24 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

   WS-C3850-24T-E

   Perkhidmatan IP

   Port Ethernet 24 10/100/1000 Stackable, dengan bekalan kuasa 350-WAC

   WS-C3850-48T-E

   Perkhidmatan IP

   48 port Ethernet 10/100/1000 Stackable, dengan bekalan kuasa 350-WAC

   WS-C3850-24P-E

   Perkhidmatan IP

   Port Ethernet PoE + 24 10/100/1000 Stackable, dengan bekalan kuasa 715-WAC

   WS-C3850-48P-E

   Perkhidmatan IP

   Port Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE +, dengan bekalan kuasa 715-WAC

   WS-C3850-48F-E

   Perkhidmatan IP

   Port Ethernet PoE + 48 10/100/1000 Stackable, dengan bekalan kuasa 1100-WAC

   WS-C3850-24U-E

   Perkhidmatan IP

   Port Stackable 24 10/100/1000 Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

   WS-C3850-48U-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable 48 10/100/1000 port Cisco UPOE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

   WS-C3850-12S-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable, 2 slot modul SFP, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350-W

   WS-C3850-24S-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable, 24 slot modul SFP, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 350-W

   WS-C3850-12XS-E

   Perkhidmatan IP

   Transceiver 12-port SFP +, 1 modul modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, bekalan kuasa 350-W.

   WS-C3850-16XS-E

   Perkhidmatan IP

   Transceiver 16-port SFP + Stackable, 1 slot modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, bekalan kuasa 350 W.

   16 port tersedia apabila modul rangkaian C3850-NM-4-10G dipasang ke suis WS-C3850-12XS-E.

   WS-C3850-24XS-E

   Perkhidmatan IP

   Transceiver 24-port SFP +, 1 slot modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, 715 W bekalan kuasa.

   WS-C3850-32XS-E

   Perkhidmatan IP

   Transceiver 32-port SFP +, 1 modul modul rangkaian, sokongan sehingga 10 G SFP +, 715 W bekalan kuasa.

   32 port tersedia apabila modul rangkaian C3850-NM-8-10G dipasang ke suis WS-C3850-24XS-E.

   WS-C3850-48XS-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable, SFP + transceiver, 48 port yang menyokong hingga 10 G, dan 4 port yang menyokong sehingga 40 G. 750 W power supply.

   WS-C3850-48XS-F-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable, SFP + transceiver, 48 port yang menyokong hingga 10 G, dan 4 port yang menyokong bekalan kuasa sehingga 40 G. 750 W.

   WS-C3850-12X48U-E

   Perkhidmatan IP

   Port Stackable 12 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G dan 36 1 G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100 W

   WS-C3850-24XU-E

   Perkhidmatan IP

   Port Stackable 24 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G UPoE, 1 slot modul rangkaian, bekalan kuasa 1100-W

   Modul Rangkaian

   Jadual 3 menyenaraikan tiga modul rangkaian uplink pilihan dengan slot 1-Gigabit dan 10-Gigabit. Anda hanya perlu mengendalikan suis dengan memasang modul rangkaian atau modul kosong.

   • Dua slot (sebelah kiri) hanya menyokong modul 1-Gigabit SFP dan dua slot (sebelah kanan) menyokong sama ada modul 1-Gigabit SFP atau 10-Gigabit SFP +.
   • Slot 1, 2, 3, dan 4 diisi dengan modul 1-Gigabit SFP.
   • Slot 1 dan 2 diisi dengan modul 1-Gigabit SFP dan Slot 3 dan 4 diisi dengan modul 10-Gigabit SFP +.

   Model Suis Catalyst 3650

   Pemangkin 3650-24TS-L

   Pangkalan LAN

   Port port pautan bawah Ethernet 24 Stackable 24 10/100/1000, empat port uplink 1-Gigabit SFP (bentuk kecil-faktor pluggable), bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-48TS-L

   Pangkalan LAN

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah Ethernet, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-24PS-L

   Pangkalan LAN

   24 Stackable port 10/100/1000 PoE + 1 downlink, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48PS-L

   Pangkalan LAN

   Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48FS-L

   Pangkalan LAN

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 1025-W

   Pemangkin 3650-24TD-L

   Pangkalan LAN

   24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-48TD-L

   Pangkalan LAN

   Stackable 48 10/100/1000 Ethernet port pautan bawah, dua 1-Gigabit SFP dan dua port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-24PD-L

   Pangkalan LAN

   Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48PD-L

   Pangkalan LAN

   48 Stackable port 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48FD-L

   Pangkalan LAN

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

   Pemangkin 3650-48FQ-L

   Pangkalan LAN

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

   Pemangkin 3650-48PQ-L

   Pangkalan LAN

   Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48TQ-L

   Pangkalan LAN

   48 port pautan bawah Ethernet Stackable 48, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-24TS-S

   Pangkalan IP

   24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-48TS-S

   Pangkalan IP

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah Ethernet, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-24PS-S

   Pangkalan IP

   Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48PS-S

   Pangkalan IP

   Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48FS-S

   Pangkalan IP

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 1025-W

   Pemangkin 3650-24TD-S

   Pangkalan IP

   24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-48TD-S

   Pangkalan IP

   Stackable 48 10/100/1000 Ethernet port pautan bawah, dua 1-Gigabit SFP dan dua port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-24PD-S

   Pangkalan IP

   Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48PD-S

   Pangkalan IP

   48 Stackable port 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48FD-S

   Pangkalan IP

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

   Pemangkin 3650-48FQ-S

   Pangkalan IP

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

   Pemangkin 3650-48PQ-S

   Pangkalan IP

   Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48TQ-S

   Pangkalan IP

   48 port pautan bawah Ethernet Stackable 48, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-24TS-E

   Perkhidmatan IP

   24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-48TS-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah Ethernet, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-24PS-E

   Perkhidmatan IP

   Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48PS-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48FS-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 1-Gigabit SFP, bekalan kuasa 1025-W

   Pemangkin 3650-24TD-E

   Perkhidmatan IP

   24 port 10/100/1000 Ethernet downlink Stackable, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-48TD-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable 48 10/100/1000 Ethernet port pautan bawah, dua 1-Gigabit SFP dan dua port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 250-W

   Pemangkin 3650-24PD-E

   Perkhidmatan IP

   Port Stackable 24 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48PD-E

   Perkhidmatan IP

   48 Stackable port 10/100/1000 PoE + downlink, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48FD-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, dua port 1-Gigabit SFP dan dua port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

   Pemangkin 3650-48FQ-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable 48 10/100/1000 port pautan bawah PoE penuh, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 1025-W

   Pemangkin 3650-48PQ-E

   Perkhidmatan IP

   Stackable 48 10/100/1000 PoE + downlink port, empat port 10-Gigabit SFP + uplink, bekalan kuasa 640-W

   Pemangkin 3650-48TQ-E

   Perkhidmatan IP

   48 port pautan bawah Ethernet Stackable 48, empat port uplink 10-Gigabit SFP +, bekalan kuasa 250-W

   1. PoE + = Kuasa Ethernet plus (menyediakan sehingga 30 W setiap port).

   Modul Optik

   Suis pemangkin menyokong pelbagai optik. Oleh kerana senarai optik yang disokong dikemas kini secara berkala, lihat jadual di URL ini untuk maklumat keserasian (SFP) terkini:

   http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html

   Model Pengawal LAN Tanpa Wayar Cisco

   AIR-CT5760-25-K9

   Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 25 titik akses Cisco

   AIR-CT5760-50-K9

   Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 50 titik akses Cisco

   AIR-CT5760-100-K9

   Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 100 titik akses Cisco

   AIR-CT5760-250-K9

   Cisco 5760 Wireless Controller untuk sehingga 250 titik akses Cisco

   AIR-CT5760-500-K9

   Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 500 titik akses Cisco

   AIR-CT5760-1K-K9

   Pengawal Tanpa Wayar Cisco 5760 hingga 1000 titik akses Cisco

   AIR-CT5760-HA-K9

   Cisco 5760 Series Wireless Controller untuk Ketersediaan Tinggi

   Titik Akses dan Enjin Perkhidmatan Mobiliti

   Jadual 6 menyenaraikan produk yang disokong dari Catalyst 3650 Switch.

   Nota Pada platform yang menjalankan keluaran Cisco IOS XE, modul WSSI / 3G pada titik akses tidak disokong.

   Pusat akses

   Cisco Aironet 700, 700W, 1040, 1140, 1260, 1530, 1570, 1600, 1700, 2600, 2700, 3500, 3600, 3700

   Enjin Perkhidmatan Mobiliti

   3355, Alat Maya

   Jadual 6 menyenaraikan titik akses Cisco yang disokong khusus.

   Cisco Aironet 700 Series

   AIR-CAP702W-x-K9

   AIR-CAP702I-x-K9

   AIR-CAP702I-xK910

   Cisco Aironet Seri 700W

   AIR-CAP702Wx-K9

   AIR-CAP702W-xK910

   Cisco Aironet 1040 Series

   AIR-AP1041N

   AIR-AP1042N

   AIR-LAP1041N

   AIR-LAP1042N

   Cisco Aironet 1140 Series

   AIR-AP1141N

   AIR-AP1142N

   AIR-LAP1141N

   AIR-LAP1142N

   Cisco Aironet 1260 Series

   AIR-LAP1261N

   AIR-LAP1262N

   AIR-AP1261N

   AIR-AP1262N

   Cisco Aironet 1530 Series

   AIR-CAP1532I-x-K9

   AIR-CAP1532E-x-K9

   Cisco Aironet 1570 Series

   AIR-AP1572EAC-A-K9

   AIR-AP1572ECx-A-K9

   AIR-AP1572ICx-A-K9

   Cisco Aironet 1600 Series

   AIR-CAP1602E

   AIR-CAP1602I

   Cisco Aironet 1700 Series

   AIR-CAP1702I-x-K9

   AIR-CAP1702I-xK910

   Cisco Aironet 2600 Series

   AIR-CAP2602E

   AIR-CAP2602I

   Cisco Aironet 2700 Series

   AIR-CAP2702I-x-K9

   AIR-CAP2702E-x-K9

   Cisco Aironet 3500 Series

   AIR-CAP3501E

   AIR-CAP3501I

   AIR-CAP3501P

   AIR-CAP3502E

   AIR-CAP3502I

   AIR-CAP3502P

   Cisco Aironet 3600 Series

   AIR-CAP3602E

   AIR-CAP3602I

   Cisco Aironet 3700 Series

   AIR-CAP3702I

   AIR-CAP3702E

   AIR-CAP3702P

   Matriks Keserasian

   Jadual 7 menyenaraikan matriks keserasian perisian.

   03.07.00E

   03.07.00E

   8.0

   7.6

   8.02

   1.3

   5.2

   5.3

   2.2

   03.06.01E
   03.06.00E

   03.06.01E
   03.06.00E

   8.0

   7.6

   8.03

   1.2

   5.2

   5.3

   2.2, 2.1.2, atau 2.1.1 jika MSE juga digunakan4

   2.1.0 sekiranya MSE tidak digunakan

   03.03.03SE

   03.03.02SE

   03.03.01SE

   03.03.00SE

   03.03.03SE

   03.03.02SE

   03.03.01SE

   03.03.00SE

   7.55

   7.5

   1.2

   5.2

   5.3

   2.0

   2. Kerana pelaksanaan sijil SHA-2, MSE 7.6 tidak serasi dengan Cisco IOS XE Release 3.6E dan yang lebih baru. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda menaik taraf ke MSE 8.0.

   3. Kerana pelaksanaan sijil SHA-2, MSE 7.6 tidak serasi dengan Cisco IOS XE Release 3.6E dan yang lebih baru. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda menaik taraf ke MSE 8.0.

   4. Sekiranya MSE digunakan di rangkaian anda, kami mengesyorkan agar anda menaik taraf ke Cisco Prime Infrastructure 2.1.2.

   5. Prime Infrastructure 2.0 membolehkan anda mengurus Cisco WLC c7.5.102.0 dengan ciri-ciri Cisco WLC 7.4.110.0 dan keluaran sebelumnya. Prime Infrastructure 2.0 tidak menyokong sebarang ciri Cisco WLC 7.5.102.0 termasuk platform AP baru.

   Versi OpenFlow dan Cisco IOS Release Support

   Pakej OVA tersedia untuk dimuat turun di lokasi yang sama dengan fail imej sistem anda (.bin), di cisco.com

   Nota Pakej OVA hanya serasi dengan nama fail imej sistem yang sesuai - seperti yang disenaraikan dalam jadual di bawah. Jangan gunakan pakej OVA versi lama dengan fail gambar sistem yang lebih baru, atau pakej OVA yang lebih baru dengan fail gambar sistem yang lebih lama.


   Kohler 12RESVL100 - Penjana Sedia Paling Efisien

   • Jenis penjana: siap sedia
   • Jenis bahan api: gas asli atau propana cecair
   • Nilai kW LP: 12kW
   • Dinilai kW NG: 11kW
   • Penggunaan bahan api: 128 cfh (NG pada 1/2 beban) 57 cfh (LP pada 1/2 beban)
   • Perpindahan mesin: 725cc
   • Dimensi:6 x 28 x 32.4 inci
   • Waranti: Waranti terhad 5 tahun atau 2000 jam

   Sekiranya anda mencari generator yang akan memenuhi semua keperluan anda semasa pemadaman elektrik, tetapi tidak memerlukan tenaga yang berlebihan, model ini mungkin yang anda mahukan.

   Penjana siap sedia 12kW ini mempunyai suis pemindahan automatik, yang memastikan bahawa tidak ada ketidakseimbangan dalam pengagihan kuasa. Penjana ini selamat, mudah digunakan, dan akan memberi anda sejumlah besar kuasa yang dapat anda gunakan untuk menghidupkan pelbagai peralatan pada masa yang sama. Penjana 12kW akan memastikan pemanas atau AC anda tetap berfungsi sambil membolehkan peralatan kecil anda berfungsi pada masa yang sama. Yang harus anda lakukan adalah berhati-hati dengan ukuran beban anda supaya anda tidak membebani generator secara tidak sengaja. Penjana ini dikuasakan oleh teknologi penambah daya yang unik yang memberikan kuasa yang cukup untuk menangani beban besar. Kelebihannya ialah bekalan elektrik ke peralatan lain tidak terjejas dengan cara apa pun.

   Penjana telah dibina dengan bantuan teknologi kejuruteraan premium supaya elektronik dan peralatan anda sentiasa dilindungi. Ini memberi anda keseimbangan sempurna voltan digital dan peraturan frekuensi. Tahap penyelewengan harmonik yang rendah memastikan bahawa peralatan sensitif anda tidak mengalami kerosakan yang tidak sepatutnya.

   Apa yang menonjol?

   • Dapat menangani banyak tenaga melalui teknologi penambah daya
   • Dilengkapi dengan suis pemindahan automatik
   • Boleh menghidupkan pelbagai peralatan pada masa yang sama

   Kekurangan apa yang berjaya kita temui?


   7.5EKD - Generator 7.5kW, Bahan Bakar Gas, 60Hz, 120V, 1-Fasa, Tukar Panas

   Penilaian dan ulasan pelanggan

   KOHLER 7.5 kW Marine Generator 7.5EKD. 60 Hz, Fasa Tunggal, 120V, 12VDC, Tukar Panas - Bahan bakar gas, dua silinder, 4 kitaran. Penukar haba integral, pematuhan CARB / EPA (rendah CO), servis satu sisi penapis bahan bakar, sistem penyejukan, dan sistem pelinciran. Kohler MFG #: 7.5EKD

   Maklumat lanjut

   KOHLER 7.5 kW Marine Generator 7.5EKD - Ciri-ciri:

   Mematuhi pelepasan CARB / EPA (Rendah CO)

   Kebolehfungsian satu sisi penapis bahan bakar, sistem penyejukan, dan sistem pelinciran

   Bahan bakar throttle-body berurutan disuntikkan Botol limpahan terpasang

   Penyambung 12 pin permulaan jarak jauh.

   Rotor dan stator diresapi dengan vakum dan dilapisi dengan varnis epoksi ikatan tinggi. Varnish membantu mencegah kakisan di kawasan yang mempunyai kelembapan tinggi.

   Gulungan tembaga memastikan penumpukan haba yang minimum. Penebat memenuhi standard NEMA untuk penebat kelas H.

   Terhubung secara langsung ke mesin, penjana telah menutup galas bebola ketepatan dengan lengan keluli mesin tepat pada pendakap akhir (atau cincin toleransi galas akhir) untuk mengelakkan penyelarasan poros dan memanjangkan jangka hayat.


   Jadual berikut membantu anda memahami dengan lebih jelas mengenai kategori kabel Ethernet.

   Barang Kategori 5 / kucing5 Kategori 5e / cat5e Kategori 6 / kucing6 Kategori 6a / cat6a Kategori 7 / kucing7 Kategori 8 / kucing8
   Berlaku untuk Telefon YA YA YA YA TIADA TIADA
   Berlaku untuk Rangkaian Pejabat YA YA YA YA TIADA TIADA
   Berlaku untuk Rangkaian Rumah YA YA YA YA TIADA TIADA
   Berlaku untuk Pusat Data TIADA TIADA TIADA YA YA YA
   Rangkaian disokong 100BASE-T 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE 10GBASE 25GBASE / 40GBASE
   Lebar jalur 100 MHZ 100 MHZ 250 MHZ 500 MHZ 600MHZ 2000MHZ
   Kelajuan Penghantaran 10 hingga 100 Mbps 10 hingga 100 Mbps 1 Gbps 1 Gbps 10 Gbps 25Gbps / 40Gbps
   Melindung tidak terlindung tidak terlindung tidak terlindung atau terlindung tidak terlindung atau terlindung Terlindung Berselindung
   Jarak Penghantaran hingga 100 meter hingga 100 meter 37-55 meter atau kurang hingga 100 meter hingga 100 meter
   Impedansi 100 ohm = 15% 100 ohm = 15% 100 ohm = 15% —- 100 ohm = 15%
   BERIKUTNYA (Min. @ 100 MHZ) 32.3 dB 35.3 dB 44.3 dB 27.9 dB 62.1 dB
   Pelemahan (Minimum @ 100 MHZ) 22 dB 22 dB 19.8 dB —- 20.8 dB
   EL-FEXT (Min. @ 100 MHZ) NA 23.8 dB 27.8 dB 9.3 dB NA
   PS-ELFEXT (Min. @ 100 MHZ) NA 20.8 dB 24.8 dB —- NA
   PS-BERIKUTNYA (Min. @ 100 MHZ) NA 32.3 dB 42.3 dB —- 59.1 dB
   PS-ANEXT (Min. @ 500 MHz) —- —- —- 49.5 dB —-
   PS-AELFEXT (Min. @ 500 MHz) 16 dB 20.1 dB 20.1 dB 23.0 dB 14.1 dB
   Kerugian Pulangan (Min. @ 100 MHz) 16 dB 20.1 dB 20.1 dB 8.0 dB 14.1 dB
   Kelewatan Skew (Maksimum per 100m) NA 45 ns 45 ns —- 20 ns 5ns
   Kos Kurang Kurang Perbelanjaan berbanding sebelumnya Perbelanjaan berbanding sebelumnya Tinggi Tinggi

   Catatan Berkaitan

   Terdapat tiga alasan kuat untuk penerimaan luas dan pertumbuhan pesat pasangan berpintal sebagai medium mendatar: kos awal yang rendah, keupayaan untuk menyampaikan perkhidmatan LAN kadar data yang lebih tinggi dan fleksibiliti untuk menggunakan satu medium untuk semua perkhidmatan. Apabila kelajuan meningkat, LAN berasaskan tembaga akan memerlukan yang lebih kompleks & hellip

   "Kelas" bermaksud sesuatu yang sama sekali berbeza daripada "kategori". Kelas (atau pautan kategori dalam Bahasa Inggeris Amerika) selalu digunakan untuk pautan yang dipasang, kategori itu hanya terpakai untuk satu komponen tunggal, mis. kabel atau saluran keluar komponen diuji dan disahkan sama ada oleh makmal pengeluar & hellip

   Percaya atau tidak, tidak ada jawapan langsung untuk soalan ini. Sebilangan besar negara di Eropah telah menggunakan kabel STP untuk waktu yang lama, sedangkan di AS dan di Kanada, UTP telah mempertahankan dominasi dengan lebih dari 95 persen pangkalan yang dipasang menggunakan UTP dan bukan STP. A & neraka

   VDSL2 & Co: perkembangan teknologi yang lebih menjanjikan VDSL2 telah mula dilaksanakan, dan beberapa syarikat telekomunikasi telah mendasarkan strategi jalur lebar ultra cepat mereka tepat pada infrastruktur tembaga hingga ke tempat pelanggan. Sekiranya VDSL dapat memberikan kelajuan teori sekitar 50 Mbps berhampiran bursa atau kabinet, Vectoring, yang & hellip

   S: Apakah itu Kategori 8 Kabel dan siapa yang menggunakan standard? J: Pengkabelan Kategori 8 adalah kategori pengkabelan terbaru yang telah dikembangkan untuk menyokong aplikasi 25GBASE-T dan 40GBASE-T yang dikembangkan oleh IEEE. Standard Category 8 dibangunkan oleh badan standard ANSI / TIA-568, lebih khusus lagi, TR42.7 & hellip


   Kohler Marine 5E, 4EF, 7.3E, 6EF, 5ECD, 4EFCD, 7.3ECD, 6EFCD

   Berikut adalah senarai bahagian pembaikan biasa yang kami kendalikan untuk julat model / spesifikasi di atas.

   PEMBERITAHUAN: Walaupun setiap usaha dilakukan untuk memberikan maklumat yang betul, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan tipografi / ketidaktepatan di laman web ini. Kadang kala bahagian usang atau diganti dan sangat sukar untuk mengemas kini semua perubahan ini setiap hari. Sekiranya anda memesan / memilih bahagian yang salah dalam talian, kami tidak akan bertanggungjawab.

   Spring Berus:

   & salin 2007 Carta ini mungkin tidak dapat disalin. Perkhidmatan Lanjutan Dan Bahagian LLC


   Menentukan Perwakilan yang Ditetapkan Pasukan untuk Keputusan Penalti [1-4-1, 1-4-4 (BARU), 2-32-5, 3-5-2, 10-1-1, 10-1-2, 10-2 -4] - Sebelum pertandingan, ketua pelatih akan memberitahu pengadil wakil yang ditunjuk (pelatih atau pemain) yang akan membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan penalti.

   Pilihan Waktu Selang Masa Mengikuti Kelewatan Cuaca [3-1-6c PENGECUALIAN (BARU)] - Selang waktu rehat boleh dipendekkan dengan persetujuan bersama jurulatih lawan sekiranya berlaku kelewatan cuaca selama tiga minit terakhir dalam tempoh kedua.

   Klarifikasi Jam Main 40-Detik [3-6-1a (1) e PENGECUALIAN 2 dan 3 (BARU)] - Untuk menghilangkan potensi kelebihan masa yang diperoleh oleh pasukan pertahanan, jawatankuasa peraturan menyetujui waktu bermain ditetapkan pada 40 saat ketika waktu tunggu pegawai diambil kerana kecederaan pada pemain pertahanan atau pemain pertahanan mengalami masalah peralatan.

   Klarifikasi Jam Main 25-Detik [3-6-1a (1) f (BARU)] - Berikutan tendangan undang-undang apabila kedua-dua pasukan diberikan siri baru, jam bermain akan ditetapkan menjadi 25 saat.

   Tindakan yang Tidak Mematikan Pelanggaran dan Penalti Diklasifikasikan semula [7-1-9 (BARU), 7-1-9 PENALTI (BARU)] - Perbuatan atau kata-kata yang tidak sesuai oleh pihak pembelaan telah diklasifikasikan semula dari pelanggaran tidak sepadan dengan sukan menjadi pelanggaran, dan hukumannya berubah dari 15 ela menjadi 5 ela.

   Melonjak Bola untuk Menjimatkan Masa (7-5-2e KECUALI, JADUAL 7-5-2e KECUALI, JADUAL 7-5e PENGECUALIAN) - Pengecualian untuk membolehkan pemain menjimatkan masa dengan sengaja melemparkan bola ke tanah segera setelah menerima snap, telah diperluas untuk memasukkan pemain mana pun yang berada tepat di belakang pusat. Pengecualian ini kini merangkumi gambar yang tidak berpasangan.

   PERUBAHAN EDITORIAL 2020

   Label Amaran NOCSAE, 1-3-1d dan g, 1-3-1i (BARU), Jadual 1-7, 2-33-2, 2-41-9, 3-1-6 (BARU), 3-1 -7 (BARU), Jadual 3-1, 3-4-8, 3-4-9 (BARU), 7-2-5a, 7-5-12, Jadual 7-5, 8-2-4, 9 -5-1d, 9-9 PENALTI, 10-4-2 PENGECUALIAN, 10-5-1j, Ringkasan Penalti, Isyarat Rasmi 17 (BARU) dan 23, Lampiran H (BARU), Indeks


   Tonton videonya: Dàn trung denon E. (Oktober 2021).