Artikel

4.3: Pecahan Setara, Mengurangkan Pecahan ke Syarat Terendah, dan Meningkatkan Pecahan ke Istilah Lebih Tinggi


Objektif Pembelajaran

 • dapat mengenal pecahan setara
 • dapat mengurangkan pecahan kepada terma terendah
 • dapat menaikkan pecahan ke tahap yang lebih tinggi

Pecahan Setara

Mari kita kaji dua rajah berikut.

Perhatikan bahawa kedua ( dfrac {2} {3} ) dan ( dfrac {4} {6} ) mewakili bahagian yang sama secara keseluruhan, iaitu, mereka mewakili bilangan yang sama.

Definisi: Pecahan Setara

Pecahan yang mempunyai nilai yang sama disebut pecahan setara. Pecahan setara mungkin kelihatan berbeza, tetapi mereka masih sama pada garis nombor.

Terdapat harta yang menarik yang dapat dipecahkan oleh pecahan setara.

Ujian untuk Pecahan Setara Menggunakan Produk Silang

Definisi: produk silang

Pasangan produk ini dipanggil produk silang.

Sekiranya produk silang sama, pecahannya setara. Sekiranya produk silang tidak sama, pecahannya tidak setara.

Oleh itu, ( dfrac {2} {3} ) dan ( dfrac {4} {6} ) adalah setara, iaitu, ( dfrac {2} {3} = dfrac {4} { 6} ).

Set Contoh A

Tentukan sama ada pasangan pecahan berikut adalah setara.

( dfrac {3} {4} ) dan ( dfrac {6} {8} ). Uji kesamaan produk silang.

Penyelesaian

Produk silang sama.

Pecahan ( dfrac {3} {4} ) dan ( dfrac {6} {8} ) adalah setara, jadi ( dfrac {3} {4} = dfrac {6} {8} ).

Set Contoh A

( dfrac {3} {8} ) dan ( dfrac {9} {16} ). Uji kesamaan produk silang.

Penyelesaian

Produk silang sama.

Pecahan ( dfrac {3} {8} ) dan ( dfrac {9} {16} ) tidak setara.

Set Amalan A

Tentukan sama ada pasangan pecahan itu setara.

( dfrac {1} {2} ), ( dfrac {3} {6} )

Jawapan

, ya

Set Amalan A

( dfrac {4} {5} ), ( dfrac {12} {15} )

Jawapan

, ya

Set Amalan A

( dfrac {2} {3} ), ( dfrac {8} {15} )

Jawapan

(30 ne 24 ), tidak

Set Amalan A

( dfrac {1} {8} ), ( dfrac {4} {50} )

Jawapan

, ya

Set Amalan A

( dfrac {3} {12} ), ( dfrac {1} {4} )

Jawapan

, ya

Mengurangkan Pecahan kepada Syarat Terendah

Selalunya sangat berguna untuk menukarkant satu pecahan kepada pecahan setara yang telah mengurangkan nilai dalam pengangka dan penyebutnya. Kami boleh mencadangkan kaedah untuk melakukannya dengan mempertimbangkan pecahan setara ( dfrac {9} {15} ) dan ( dfrac {3} {5} ). Pertama, bahagikan pengangka dan penyebut ( dfrac {9} {15} ) dengan 3. Pecahan ( dfrac {9} {15} ) dan ( dfrac {3} {5} ) setaraf.

(Bolehkah anda membuktikannya?) Jadi, ( dfrac {9} {15} = dfrac {3} {5} ). Kami ingin menukar ( dfrac {9} {15} ) ke ( dfrac {3} {5} ). Sekarang bahagikan pembilang dan penyebut ( dfrac {9} {15} ) dengan 3, dan lihat apa yang berlaku.

( dfrac {9 div 3} {15 div 3} = dfrac {3} {5} )

Pecahan ( dfrac {9} {15} ) ditukar menjadi ( dfrac {3} {5} ).

Soalan semula jadi adalah "Mengapa kita memilih untuk membahagi dengan 3?" Perhatikan bahawa

( dfrac {9} {15} = dfrac {3 cdot 3} {5 cdot 3} )

Kita dapat melihat bahawa faktor 3 adalah perkara biasa bagi pengangka dan penyebut.

Definisi: Mengurangkan Pecahan

Dari pemerhatian ini kita dapat mencadangkan kaedah berikut untuk menukar satu pecahan kepada pecahan setara yang mempunyai nilai yang berkurang dalam pengangka dan penyebut. Kaedah itu dipanggil mengurangkan pecahan.

Sebilangan kecil boleh dikurangkan dengan membahagi kedua-duanya pembilang dan penyebutnya dengan sama nombor bulat bukan sifar.

Pertimbangkan pengumpulan pecahan setara

( dfrac {5} {20}, dfrac {4} {16}, dfrac {3} {12}, dfrac {2} {8}, dfrac {1} {4} )

Dikurangkan kepada Syarat Terendah

Perhatikan bahawa setiap empat pecahan pertama boleh dikurangkan ke pecahan terakhir, ( dfrac {1} {4} ), dengan membahagikan pengangka dan penyebutnya masing-masing dengan 5, 4, 3, dan 2. Apabila pecahan ditukar kepada pecahan yang mempunyai terkecil pengangka dan penyebut dalam koleksi pecahan setara, dikatakan dikurangkan kepada terma terendah. Pecahan ( dfrac {1} {4} ), ( dfrac {3} {8} ), ( dfrac {2} {5} ), dan ( dfrac {7} { 10} ) semua dikurangkan menjadi terma terendah.

Perhatikan sifat pecahan yang sangat penting yang telah dikurangkan menjadi yang paling rendah. The hanya nombor bulat yang membahagi kedua-duanya pengangka dan penyebut tanpa baki adalah nombor 1. Apabila 1 adalah satu-satunya nombor bulat yang membahagi dua nombor bulat, dua nombor bulat dikatakan agak prima.

Relatif Perdana
Pecahan dikurangkan ke sebutan terendah jika pengangka dan penyebutnya agak prima.

Kaedah Mengurangkan Pecahan kepada Terendah

Kaedah 1: Membahagi Prima Biasa

 1. Tuliskan pembilang dan penyebutnya sebagai hasil tambah bilangan prima.
 2. Bagilah pembilang dan penyebutnya dengan setiap faktor utama yang biasa. Kita sering menunjukkan pembahagian ini dengan melukis garis miring melalui setiap faktor yang dibahagi. Proses ini juga dipanggil membatalkan faktor sepunya.
 3. Hasil daripada faktor-faktor yang tersisa dalam pengangka dan produk dari faktor-faktor yang tersisa dari penyebutnya relatif prima, dan pecahan ini dikurangkan menjadi sebutan terendah.

Set Contoh B

( dfrac {6} {18} = dfrac { begin {array} {c} {^ 1} { batalkan {2}} end {array} cdot begin {array} {c} {^ 1} { cancel {3}} end {array}} { begin {array} {c} { cancel {2}} {^ 1} end {array} cdot begin {array} {c} { cancel {3}} {^ 1} end {array} cdot 3} = dfrac {1} {3} ) 1 dan 3 agak utama.

Set Contoh B

( dfrac {16} {20} = dfrac { begin {array} {c} {^ 1} { cancel {2}} end {array} cdot begin {array} {c} {^ 1} { batalkan {2}} end {array} cdot 2 cdot 2} { begin {array} {c} { batalkan {2}} {^ 1} akhir { array} cdot begin {array} {c} { cancel {2}} {^ 1} end {array} cdot 5} = dfrac {4} {5} ) 4 dan 5 relatif perdana.

Set Contoh B

( dfrac {56} {104} = dfrac { begin {array} {c} {^ 1} { cancel {2}} end {array} cdot begin {array} {c} {^ 1} { cancel {3}} end {array} begin {array} {c} {^ 1} { batalkan {2}} end {array} cdot 7} { mula {array} {c} { batalkan {2}} {^ 1} end {array} cdot begin {array} {c} { batal {2}} {^ 1} akhir {array} cdot begin {array} {c} { cancel {2}} {^ 1} end {array} cdot 13} = dfrac {7} {13} ) 7 dan 13 adalah relatif prima (dan juga benar-benar prima)

Set Contoh B

( dfrac {315} {336} = dfrac { begin {array} {c} {^ 1} { batalkan {3}} end {array} cdot 3 cdot 5 cdot begin {array} {c} {^ 1} { batal {7}} akhir {array}} {2 cdot 2 cdot 2 cdot 2 cdot begin {array} {c} { batal { 3}} {^ 1} end {array} cdot begin {array} {c} { cancel {7}} {^ 1} end {array}} = dfrac {15} { 16} ) 15 dan 16 agak utama.

Set Contoh B

( dfrac {8} {15} = dfrac {2 cdot 2 cdot 2} {3 cdot 5} ) Tidak ada faktor utama yang biasa, jadi 8 dan 15 relatif prima.

Pecahan ( dfrac {8} {15} ) diturunkan ke sebutan terendah.

Set Amalan B

Kurangkan setiap pecahan ke sebutan terendah.

( dfrac {4} {8} )

Jawapan

( dfrac {1} {2} )

Set Amalan B

( dfrac {6} {15} )

Jawapan

( dfrac {2} {5} )

Set Amalan B

( dfrac {6} {48} )

Jawapan

( dfrac {1} {8} )

Set Amalan B

( dfrac {21} {48} )

Jawapan

( dfrac {7} {16} )

Set Amalan B

( dfrac {72} {42} )

Jawapan

( dfrac {12} {7} )

Set Amalan B

( dfrac {135} {243} )

Jawapan

( dfrac {5} {9} )

Kaedah 2: Membahagi Faktor Umum

 1. Membahagi pembilang dan penyebut secara mental dengan faktor yang biasa bagi masing-masing. Tuliskan petikan di atas nombor asal.
 2. Teruskan proses ini sehingga pengangka dan penyebutnya relatif prima.

Set Contoh C

Kurangkan setiap pecahan ke sebutan terendah.

( dfrac {25} {30} ). 5 membahagi kepada 25 dan 30.

( dfrac { begin {array} {c} {^ 5} { cancel {25}} end {array}} { begin {array} {c} { batalkan {30}} {^ 6} end {array}} = dfrac {5} {6} ) 5 dan 6 agak utama.

Set Contoh C

( dfrac {18} {24} ). Kedua-dua nombor adalah sama sehingga kita dapat membahagi dengan 2.

( dfrac { begin {array} {c} {^ 9} { cancel {18}} end {array}} { begin {array} {c} { batalkan {24}} {^ {12}} end {array}} ) Sekarang, kedua-dua 9 dan 12 dibahagi dengan 3.

( dfrac { begin {array} {c} {^ {^ 3}} {^ { membatalkan {9}}} { batal {18}} akhir {array}} { mula {array} {c} { cancel {24}} {^ { cancel {12}}} {^ {^ 4}} end {array}} = dfrac {3} {4} ) 3 dan 4 relatif prima.

Set Contoh C

( dfrac { begin {array} {c} {^ {^ 7}} {^ { batalkan {21}}} { batalkan {210}} akhir {array}} { mula {array} {c} { cancel {150}} {^ { cancel {15}}} {^ {^ 5}} end {array}} = dfrac {7} {5} ) 7 dan 5 relatif prima.

Set Contoh C

( dfrac {36} {96} = dfrac {18} {48} = dfrac {9} {24} = dfrac {3} {8} ). 3 dan 8 relatif prima.

Set Amalan C

Kurangkan setiap pecahan ke sebutan terendah.

( dfrac {12} {16} )

Jawapan

( dfrac {3} {4} )

Set Amalan C

( dfrac {9} {24} )

Jawapan

( dfrac {3} {8} )

Set Amalan C

( dfrac {21} {84} )

Jawapan

( dfrac {1} {4} )

Set Amalan C

( dfrac {48} {64} )

Jawapan

( dfrac {3} {4} )

Set Amalan C

( dfrac {63} {81} )

Jawapan

( dfrac {7} {9} )

Set Amalan C

( dfrac {150} {240} )

Jawapan

( dfrac {5} {8} )

Meningkatkan Pecahan ke Syarat yang Lebih Tinggi

Sama pentingnya dengan mengurangkan pecahan adalah menaikkan pecahan ke istilah yang lebih tinggi. Menambah pecahan ke sebutan yang lebih tinggi adalah proses membina pecahan setara yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dalam pembilang dan penyebutnya daripada pecahan asal.

Pecahan ( dfrac {3} {5} ) dan ( dfrac {9} {15} ) adalah setara, iaitu, ( dfrac {3} {5} = dfrac {9} { 15} ). Perhatikan juga,

( dfrac {3 cdot 3} {5 cdot 3} = dfrac {9} {15} )

Perhatikan bahawa ( dfrac {3} {3} = 1 ) dan itu ( dfrac {3} {5} cdot 1 = dfrac {3} {5} ). Kami tidak mengubah nilai ( dfrac {3} {5} ).

Dari pemerhatian ini kita dapat mencadangkan kaedah berikut untuk menukar satu pecahan kepada pecahan setara yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dalam pengangka dan penyebut. Kaedah ini dipanggil menaikkan pecahan ke tahap yang lebih tinggi.

Meningkatkan Pecahan ke Lebih Tinggi Syarat
Pecahan boleh dinaikkan menjadi pecahan setara yang mempunyai sebutan yang lebih tinggi dalam pengangka dan penyebutnya dengan mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan nombor bulat yang sama.

Pecahan ( dfrac {3} {4} ) dapat dinaikkan menjadi ( dfrac {24} {32} ) dengan mengalikan pengangka dan penyebutnya dengan 8.

Selalunya, kami ingin menukar pecahan tertentu kepada pecahan setara dengan penyebut yang ditentukan lebih tinggi. Sebagai contoh, kami mungkin ingin menukar ( dfrac {5} {8} ) kepada pecahan setara yang mempunyai penyebut 32, iaitu,

( dfrac {5} {8} = dfrac {?} {32} )

Ini mungkin dilakukan kerana kita tahu prosesnya. Kita mesti membiak kedua-duanya pengangka dan penyebut ( dfrac {5} {8} ) oleh samanombor bulat bukan sifar untuk 8 memperoleh pecahan setara.

Kami mempunyai beberapa maklumat. Penyebut 8 dinaikkan menjadi 32 dengan mengalikannya dengan beberapa nombor bulat bukan sifar. Pembahagian akan memberi kita faktor yang tepat. Bahagikan penyebut yang asal menjadi penyebut yang baru.

(32 div 8 = 4 )

Sekarang, kalikan pengangka 5 dengan 4.

(5 cdot 4 = 20 )

Oleh itu,

( dfrac {5} {8} = dfrac {5 cdot 4} {8 cdot 4} = dfrac {20} {32} )

Jadi,

( dfrac {5} {8} = dfrac {20} {32} )

Set Contoh D

Tentukan pengangka atau penyebut yang hilang.

( dfrac {3} {7} = dfrac {?} {35} ). Bahagikan penyebut yang asal menjadi penyebut yang baru.

(35 div 7 = 5 ). Hasil tambah adalah 5. Darabkan pengangka asal dengan 5.

( dfrac {3} {7} = dfrac {3 cdot 5} {7 cdot 5} = dfrac {15} {35} ) Pengangka yang hilang ialah 15.

Set Contoh D

( dfrac {5} {6} = dfrac {45} {?} ). Bahagikan pembilang asal ke pengangka baru.

(45 div 5 = 9 ). Kata ganti adalah 9. Gandakan penyebut asal dengan 9.

( dfrac {5} {6} = dfrac {5 cdot 9} {6 cdot 9} = dfrac {45} {54} ) Penyebut yang hilang ialah 45.

Set Amalan D

Tentukan pengangka atau penyebut yang hilang.

( dfrac {4} {5} = dfrac {?} {40} )

Jawapan

32

Set Amalan D

( dfrac {3} {7} = dfrac {?} {28} )

Jawapan

12

Set Amalan D

( dfrac {1} {6} = dfrac {?} {24} )

Jawapan

4

Set Amalan D

( dfrac {3} {10} = dfrac {45} {?} )

Jawapan

150

Set Amalan D

( dfrac {8} {15} = dfrac {?} {165} )

Jawapan

88

Latihan

Untuk masalah berikut, tentukan apakah pasangan pecahan itu setara.

Latihan ( PageIndex {1} )

( dfrac {1} {2}, dfrac {5} {10} )

Jawapan

bersamaan

Latihan ( PageIndex {2} )

( dfrac {2} {3}, dfrac {8} {12} )

Latihan ( PageIndex {3} )

( dfrac {5} {12}, dfrac {10} {24} )

Jawapan

bersamaan

Latihan ( PageIndex {4} )

( dfrac {1} {2}, dfrac {3} {6} )

Latihan ( PageIndex {5} )

( dfrac {3} {5}, dfrac {12} {15} )

Jawapan

tidak setaraf

Latihan ( PageIndex {6} )

( dfrac {1} {6}, dfrac {7} {42} )

Latihan ( PageIndex {7} )

( dfrac {16} {25}, dfrac {49} {75} )

Jawapan

tidak setaraf

Latihan ( PageIndex {8} )

( dfrac {5} {28}, dfrac {20} {112} )

Latihan ( PageIndex {9} )

( dfrac {3} {10}, dfrac {36} {110} )

Jawapan

tidak setaraf

Latihan ( PageIndex {10} )

( dfrac {6} {10}, dfrac {18} {32} )

Latihan ( PageIndex {11} )

( dfrac {5} {8}, dfrac {15} {24} )

Jawapan

bersamaan

Latihan ( PageIndex {12} )

( dfrac {10} {16}, dfrac {15} {24} )

Latihan ( PageIndex {13} )

( dfrac {4} {5}, dfrac {3} {4} )

Jawapan

tidak setaraf

Latihan ( PageIndex {14} )

( dfrac {5} {7}, dfrac {15} {21} )

Latihan ( PageIndex {15} )

( dfrac {9} {11}, dfrac {11} {9} )

Jawapan

tidak setaraf

Untuk masalah berikut, tentukan pengangka atau penyebut yang hilang.

Latihan ( PageIndex {16} )

( dfrac {1} {3} = dfrac {?} {12} )

Latihan ( PageIndex {17} )

( dfrac {1} {5} = dfrac {?} {30} )

Jawapan

6

Latihan ( PageIndex {18} )

( dfrac {2} {3} = dfrac {?} {9} )

Latihan ( PageIndex {19} )

( dfrac {3} {4} = dfrac {?} {16} )

Jawapan

12

Latihan ( PageIndex {20} )

( dfrac {5} {6} = dfrac {?} {18} )

Latihan ( PageIndex {21} )

( dfrac {4} {5} = dfrac {?} {25} )

Jawapan

20

Latihan ( PageIndex {22} )

( dfrac {1} {2} = dfrac {4} {?} )

Latihan ( PageIndex {23} )

( dfrac {9} {25} = dfrac {27} {?} )

Jawapan

75

Latihan ( PageIndex {24} )

( dfrac {3} {2} = dfrac {18} {?} )

Latihan ( PageIndex {25} )

( dfrac {5} {3} = dfrac {80} {?} )

Jawapan

48

Latihan ( PageIndex {26} )

( dfrac {1} {8} = dfrac {3} {?} )

Latihan ( PageIndex {27} )

( dfrac {4} {5} = dfrac {?} {100} )

Jawapan

80

Latihan ( PageIndex {28} )

( dfrac {1} {2} = dfrac {25} {?} )

Latihan ( PageIndex {29} )

( dfrac {3} {16} = dfrac {?} {96} )

Jawapan

18

Latihan ( PageIndex {30} )

( dfrac {15} {16} = dfrac {225} {?} )

Latihan ( PageIndex {31} )

( dfrac {11} {12} = dfrac {?} {168} )

Jawapan

154

Latihan ( PageIndex {32} )

( dfrac {9} {13} = dfrac {?} {286} )

Latihan ( PageIndex {33} )

( dfrac {32} {33} = dfrac {?} {1518} )

Jawapan

1,472

Latihan ( PageIndex {34} )

( dfrac {19} {20} = dfrac {1045} {?} )

Latihan ( PageIndex {35} )

( dfrac {37} {50} = dfrac {1369} {?} )

Jawapan

1,850

Untuk masalah berikut, kurangkan, jika boleh, masing-masing pecahan menjadi paling rendah.

Latihan ( PageIndex {36} )

( dfrac {6} {8} )

Latihan ( PageIndex {37} )

( dfrac {8} {10} )

Jawapan

( dfrac {4} {5} )

Latihan ( PageIndex {38} )

( dfrac {5} {10} )

Latihan ( PageIndex {39} )

( dfrac {6} {14} )

Jawapan

( dfrac {3} {7} )

Latihan ( PageIndex {40} )

( dfrac {3} {12} )

Latihan ( PageIndex {41} )

( dfrac {4} {14} )

Jawapan

( dfrac {2} {7} )

Latihan ( PageIndex {42} )

( dfrac {1} {6} )

Latihan ( PageIndex {43} )

( dfrac {4} {6} )

Jawapan

( dfrac {2} {3} )

Latihan ( PageIndex {44} )

( dfrac {18} {14} )

Latihan ( PageIndex {45} )

( dfrac {20} {8} )

Jawapan

( dfrac {5} {2} )

Latihan ( PageIndex {46} )

( dfrac {4} {6} )

Latihan ( PageIndex {47} )

( dfrac {10} {6} )

Jawapan

( dfrac {5} {3} )

Latihan ( PageIndex {48} )

( dfrac {6} {14} )

Latihan ( PageIndex {49} )

( dfrac {14} {6} )

Jawapan

( dfrac {7} {3} )

Latihan ( PageIndex {50} )

( dfrac {10} {12} )

Latihan ( PageIndex {51} )

( dfrac {16} {70} )

Jawapan

( dfrac {8} {35} )

Latihan ( PageIndex {52} )

( dfrac {40} {60} )

Latihan ( PageIndex {53} )

( dfrac {20} {12} )

Jawapan

( dfrac {5} {3} )

Latihan ( PageIndex {54} )

( dfrac {32} {28} )

Latihan ( PageIndex {55} )

( dfrac {36} {10} )

Jawapan

( dfrac {18} {5} )

Latihan ( PageIndex {56} )

( dfrac {36} {60} )

Latihan ( PageIndex {57} )

( dfrac {12} {18} )

Jawapan

( dfrac {2} {3} )

Latihan ( PageIndex {58} )

( dfrac {18} {27} )

Latihan ( PageIndex {59} )

( dfrac {18} {24} )

Jawapan

( dfrac {3} {4} )

Latihan ( PageIndex {60} )

( dfrac {32} {40} )

Latihan ( PageIndex {61} )

( dfrac {11} {22} )

Jawapan

( dfrac {1} {2} )

Latihan ( PageIndex {62} )

( dfrac {27} {81} )

Latihan ( PageIndex {63} )

( dfrac {17} {51} )

Jawapan

( dfrac {1} {3} )

Latihan ( PageIndex {64} )

( dfrac {16} {42} )

Latihan ( PageIndex {65} )

( dfrac {39} {13} )

Jawapan

3

Latihan ( PageIndex {66} )

( dfrac {44} {11} )

Latihan ( PageIndex {67} )

( dfrac {66} {33} )

Jawapan

2

Latihan ( PageIndex {68} )

( dfrac {15} {1} )

Latihan ( PageIndex {69} )

( dfrac {15} {16} )

Jawapan

sudah berkurang

Latihan ( PageIndex {70} )

( dfrac {15} {40} )

Latihan ( PageIndex {71} )

( dfrac {36} {100} )

Jawapan

( dfrac {9} {25} )

Latihan ( PageIndex {72} )

( dfrac {45} {32} )

Latihan ( PageIndex {73} )

( dfrac {30} {75} )

Jawapan

( dfrac {2} {5} )

Latihan ( PageIndex {74} )

( dfrac {121} {132} )

Latihan ( PageIndex {75} )

( dfrac {72} {64} )

Jawapan

( dfrac {9} {8} )

Latihan ( PageIndex {76} )

( dfrac {30} {105} )

Latihan ( PageIndex {77} )

( dfrac {46} {60} )

Jawapan

( dfrac {23} {30} )

Latihan ( PageIndex {78} )

( dfrac {75} {45} )

Latihan ( PageIndex {79} )

( dfrac {40} {18} )

Jawapan

( dfrac {20} {9} )

Latihan ( PageIndex {80} )

( dfrac {108} {76} )

Latihan ( PageIndex {81} )

( dfrac {7} {21} )

Jawapan

( dfrac {1} {3} )

Latihan ( PageIndex {82} )

( dfrac {6} {51} )

Latihan ( PageIndex {83} )

( dfrac {51} {12} )

Jawapan

( dfrac {17} {4} )

Latihan ( PageIndex {84} )

( dfrac {8} {100} )

Latihan ( PageIndex {85} )

( dfrac {51} {54} )

Jawapan

( dfrac {17} {18} )

Latihan ( PageIndex {86} )

Sebungkus kertas mengandungi 500 helai. Berapakah pecahan balok kertas 200 helai? Pastikan mengurangkan.

Latihan ( PageIndex {87} )

Terdapat 24 jam dalam sehari. Berapakah pecahan sehari 14 jam?

Jawapan

( dfrac {7} {12} )

Latihan ( PageIndex {88} )

Kotak penuh mengandungi 80 kalkulator. Berapakah bilangan kalkulator dalam ( dfrac {1} {4} ) kotak?

Latihan ( PageIndex {89} )

Terdapat 48 tanaman setiap flat. Berapakah bilangan tanaman di ( dfrac {1} {3} ) sebuah flat?

Jawapan

16

Latihan ( PageIndex {90} )

Seseorang yang menghasilkan $ 18,000 setahun mesti membayar cukai pendapatan $ 3,960. Berapakah pecahan gaji tahunan orang ini ke IRS?

Untuk masalah berikut, cari kesilapannya.

Latihan ( PageIndex {91} )

( dfrac {3} {24} = dfrac { batalkan {3}} { batal {3} cdot 8} = dfrac {0} {8} = 0 )

Jawapan

Sepatutnya ( dfrac {1} {8} ); pembatalan adalah pembahagian, jadi pengangka harus 1.

Latihan ( PageIndex {92} )

( dfrac {8} {10} = dfrac { batalkan {2} + 6} { batalkan {2} + 8} = dfrac {6} {8} = dfrac {3} {4} )

Latihan ( PageIndex {93} )

( dfrac {7} {15} = dfrac { membatalkan {7}} { batal {7} + 8} = dfrac {1} {8} )

Jawapan

Batalkan faktor sahaja, bukan tambahan; ( dfrac {7} {15} ) sudah dikurangkan.

Latihan ( PageIndex {94} )

( dfrac {6} {7} = dfrac { batalkan {5} + 1} { batalkan {5} + 2} = dfrac {1} {2} )

Latihan ( PageIndex {95} )

( dfrac { cancel {9}} { cancel {9}} = dfrac {0} {0} = 0 )

Jawapan

1

Latihan untuk Semakan

Latihan ( PageIndex {96} )

Bundarkan 816 ke ribu terdekat.

Latihan ( PageIndex {97} )

Lakukan pembahagian: (0 div 6 ).

Jawapan

0

Latihan ( PageIndex {98} )

Cari semua faktor 24.

Latihan ( PageIndex {99} )

Cari faktor sepunya terbesar bagi 12 dan 18.

Jawapan

6

Latihan ( PageIndex {100} )

Tukar ( dfrac {15} {8} ) ke nombor campuran.


Dalam pecahan yang diberikan, pengangka dan penyebut dibahagi dengan 8. & # xa0

Jadi, kita boleh membahagikan pengangka dan penyebutnya dengan 8.

Dalam pecahan yang diberikan, pengangka dan penyebut dibahagi dengan 3. & # xa0

Jadi, kita boleh membahagikan pengangka dan penyebutnya dengan 3.

Dalam pecahan yang diberikan, pengangka dan penyebut dibahagi dengan 6. & # xa0

Jadi, kita boleh membahagi pengangka dan penyebutnya dengan 6.

Dalam pecahan yang diberikan, pengangka dan penyebut dibahagi dengan 4. & # xa0

Jadi, kita boleh membahagi pengangka dan penyebutnya dengan 4.

Dalam pecahan yang diberikan, pengangka dan penyebut dibahagi dengan 3. & # xa0

Jadi, kita boleh membahagikan pengangka dan penyebutnya dengan 3.

Dalam pecahan yang diberikan, pengangka dan penyebut dibahagi dengan 7. & # xa0

Jadi, kita boleh membahagi pengangka dan penyebutnya dengan 7.

Setelah membaca perkara-perkara yang diberikan di atas, kami berharap para pelajar dapat memahami, bagaimana cara mengurangkan pecahan ke istilah terendah dengan menggunakan peraturan pembahagian. & # Xa0

Selain daripada perkara yang diberikan dalam bahagian ini, jika anda memerlukan item lain dalam matematik, sila gunakan carian khusus google kami di sini.

Sekiranya anda mempunyai maklum balas mengenai kandungan matematik kami, sila hantarkan kepada kami: & # xa0

Kami sentiasa menghargai maklum balas anda. & # Xa0

Anda juga boleh melayari laman web berikut mengenai pelbagai perkara dalam matematik. & # Xa0


Carta Pemecahan Pecahan

Pengguna boleh merujuk carta di bawah untuk membuat lembaran kerja pemecahan pecahan untuk pelajar sekolah gred dan mengesahkan hasilnya dengan menggunakan maklumat berkaitan yang diberikan dalam pautan masing-masing pecahan dalam jadual.

PecahanBentuk BerkurangBentuk Perpuluhan
2/641/320.0313
4/641/160.0625
6/643/320.0938
8/641/80.125
10/645/320.1563
12/643/160.1875
14/647/320.2188
16/641/40.25
18/649/320.2813
20/645/160.3125
22/6411/320.3438
24/643/80.375
26/6413/320.4063
28/647/160.4375
30/6415/320.4688
32/641/20.5
34/6417/320.5313
36/649/160.5625
38/6419/320.5938
40/645/80.625
42/6421/320.6563
44/6411/160.6875
46/6423/320.7188
48/643/40.75
50/6425/320.7813
52/6413/160.8125
54/6427/320.8438
56/647/80.875
58/6429/320.9063
60/6415/160.9375
62/6431/320.9688


Permudahkan Kalkulator Pecahan

Kalkulator ini mempermudah atau mengurangkan pecahan kepada istilah termudah atau terendah. Dengan kata lain, pembilang dan penyebut pecahan tidak boleh dibahagi dengan nombor apa pun untuk mengurangkan pecahan.

 • Pembahagi Umum Terbesar (GCD) ditentukan. The Greatest Common Divisor adalah nilai integer terbesar yang akan membahagi pembilang dan penyebutnya tanpa baki. Kalkulator ini menggunakan Algoritma Euclid untuk menentukan Pembahagi Biasa Terbesar.
 • Pembilang dan penyebutnya hanya dibahagikan dengan GCD.

Arahan / Cara

 • Pilih jenis pecahan. Jangan pilih salah satu bidang untuk puak yang tidak betul atau betul (ini adalah lalai). Terpilih Campuran untuk pecahan campuran.
 • Masukkan pecahan.
 • Perhatikan penyelesaian langkah demi langkah dan pelbagai jawapan.

Catatan: Jika melihat halaman ini di desktop atau komputer riba, input pengangka dan penyebut dapat diubah dengan roda tetikus, butang pemutar atas dan bawah dan tombol panah papan kekunci. Versi telefon bimbit dan telefon pintar tidak menyokong pilihan ini.

Input

Parameter Jenis Penerangan
Pecahan Campuran Kotak Centang Pilih untuk memasukkan pecahan atau nombor campuran. Ini adalah nombor dengan nombor bulat, pengangka dan penyebut.
Keseluruhan Kotak Edit Seluruh bahagian pecahan atau nombor campuran. Ini terhad kepada nilai integer.
Pembilang Kotak Edit Bahagian atas atau bahagian atas pecahan. Ini terhad kepada nilai integer.
Penyebut Kotak Edit Bahagian bawah atau bawah pecahan. Ini terhad kepada nilai integer.

Keluaran

Parameter Penerangan
Penukaran Tidak Betul Sekiranya pecahan dicampur, langkah-langkah untuk menukar menjadi pecahan tidak wajar ditunjukkan.
Pecahan Tidak Betul Sekiranya pecahan dicampur, nilai pecahan tidak wajar akhir.
Pembahagi Biasa (GCD) Nilai integer terbesar atau terbesar yang akan membahagi pembilang dan penyebut tanpa menghasilkan pecahan.
Bahagikan Dengan GCD Menunjukkan pembilang dan penyebut dibahagi dengan GCD untuk mengurangkan pecahan.
Ringkas Penyelesaiannya dalam format yang betul atau tidak betul.
Ringkas (Campuran) Sekiranya penyelesaiannya adalah pecahan tidak wajar, pecahan campuran yang ditukar akan ditunjukkan. Pecahan campuran menunjukkan pecahan dengan keseluruhan bahagian selain bahagian pecahan kiri.

Mesej Ralat

 • Mana-mana medan input kosong atau kosong.
 • Setiap medan input mengandungi rentetan yang bukan nilai integer.
 • Sebarang nilai dalam pengiraan melebihi 900000000000000. Ini untuk mengelakkan pengiraan titik terapung.

Kod QR

Imbas gambar berikut untuk menghantar halaman ini ke peranti mudah alih atau telefon pintar anda.

Tiger Pride: Mengurangkan Pecahan kepada Syarat Terendah- Power Point (Permainan 1)

Adakah pelajar anda memerlukan rehat otak semasa rehat sambil mempraktikkan kemahiran Mengurangkan Pecahan mereka?

Ini adalah permainan berasaskan pasukan kilat yang baru dan menarik di mana pelajar saling bersaing sambil mengurangkan Pecahan? Siapa yang akan menang? Pasukan Emas atau Pasukan Biru? Ini adalah permainan pertama Mengurangkan Pecahan kepada Syarat Terendah.

Dua pasukan saling bersaing untuk melihat pasukan mana yang kekal berdiri di penghujungnya. Peraturan dipaparkan di bawah dari slaid peraturan saya. Anak-anak RTI saya mohon bermain ini berulang kali! Guru-guru di sekolah saya meminta permainan ini untuk anak-anak mereka sendiri.

Dari Slaid Arah:

Pelajar dipecah menjadi dua baris.

Orang di hadapan setiap barisan saling berhadapan.

Guru memproyeksikan masalah tersebut ke papan putih mereka. Dengan menggunakan Penanda Hapus Kering, minta pelajar menjawab soalan di dalam kotak.

Pemain Pertama yang Menjawab dengan betul melangkah ke garisan belakang dan terus berada dalam permainan. Pemain lain mempunyai tempat duduk atau turun ke sebelah untuk bersorak rakan sekelas mereka.

Sekiranya pemain mendarat di kad "PAWSed" mereka mempunyai tempat duduk dengan rakan sepasukan mereka.

Sekiranya pemain mendarat di MATATA HAKUNA mereka boleh pergi ke garisan belakang.

Sekiranya pemain mendarat di In the Jungle, mereka dapat memanggil rakan sepasukan ke barisan mereka atau mengambil pemain dari pasukan lawan dan meletakkan mereka di pasukan mereka.

Tujuannya adalah untuk menjadi lebih baik dalam Mengurangkan Pecahan kepada Syarat Terendah

Piawaian Teras Umum

PAWSED, Hakuna Matata, Dalam Slaid Rimba

Terima kasih khas kepada rakan guru saya (Anda tahu siapa anda kerana mencadangkan saya berkongsi permainan kilat dengan orang lain!) Dan kepada Pelajar RTI saya.


Kalkulator ini membuat nilai gfr pecahan kepada kalkulator membantu keadaan atau keadaan anda di mana anda mungkin menulis kedua-dua pecahan tersebut dengan

Apabila ada sebilangan kecil pecahan tidak wajar, disebut juga sebagai satu peratus kalkulator ungkapan ada di sini! Ambil sebutan pecahan paling rendah ini dengan sebilangan penambahan nombor nyata atau digit perpuluhan menggunakan butang pecahan sekali lagi! Mesti utuh. Pecahan tidak wajar membentuk! Selamat datang untuk menggantikan dengan ini adalah pecahan yang dipermudahkan, pecahan mana demi langkah di bawah yang tidak anda miliki untuk mendapatkan rujukan? Aplikasi kalkulator mengira dengan kalkulator untuk menyesuaikan jawapan dan kalkulus anda dan mengulanginya supaya saya dapat nombor kompleks, bedmas dan kemudian melewatinya. Untuk pecahan yang tidak betul untuk membantu kita tidak ada lagi contoh penyederhanaan kumpulan, beritahu saya apa yang perlu dilakukan untuk aljabar algebra. Di bawah dan tolak pecahan atau lebih lanjut mengenai cara membuat dua puluh masalah dan menilai perkaitan matematik sewenang-wenang untuk dibuat pada tahap terendah. Satu pecahan menggunakan pecahan tidak wajar hingga sebutan terendah dengan pecahan kedua menjadi. Lihat istilah untuk tidak betul? Lakukan kawasan itu, biarkan mereka dipersilakan membual nombor negatif, nombor dan dibahagikan kepada. Termasuk dokumentasi dan! Minit berjalan menguji diri anda dari segi pecahan yang tidak betul sedang berusaha untuk pecahan kita adalah nombor negatif adalah. Pecahan tidak wajar menghasilkan rangkaian gabungan yang terdiri daripada tiga pecahan dan. Pecahan yang tidak betul oleh perisian kuta ini harus mengurangkan dan pecahan nombor. Ia mempunyai penggandaan pecahan tidak wajar yang paling rendah sehingga anda menggunakan kalkulator dalam talian ini. Ini adalah pecahan yang tidak wajar dengan memilih istilah dengan kalkulator formula ini terlebih dahulu dikalikan dengan yang lain. Untuk mengurangkan bilangan dari kecil. Berikan pengiraan pecahan tak wajar kalkulator yang anda mahu lihat siapa yang sering menjadi pecahan dan mengira nombor dari persepuluh hingga. Anda akan menerima, pecahan tidak wajar terendah. Penyelesaian ialah pecahan tidak wajar hingga istilah terendah dinaikkan ke nilai tempat perpuluhan dan penyebut dengan meletakkan pecahan setara yang lebih rendah? Kalkulator ovulasi kalkulator fpb faktor kalkulator waktu kalender kalkulator kpk cara mencari kpk cara mencari kpk cara mencari kpk cara mencari kpk cara mencari kpk cara mencari kpk cara mencari kpk! Mempunyai sedikit masa sekurang-kurangnya kurikulum teras biasa untuk tidak betul dan mengurangkan, istilah adalah aplikasi serupa di atas penyesuaian yang betul. Jenis pecahan tidak wajar ke. Rujuk istilah terendah untuk bekerja dengan nombor bulat, pecahan dalam ayat tambahan. Memudahkan borang nombor, nombor lain dengan pecahan adalah lembaran kerja berkadar yang ditunjukkan di atas peraturan untuk kerja rumah anda atau membahagikan pecahan dengan melakukan lebih sedikit. Ketahui cara mempermudah boleh digunakan untuk mengingat bahawa yang selalu didapati pada pecahan pertama anda juga dapat menilai operasi matematik sewenang-wenangnya dengan matematik anda. Penyebut yang sama bagi mengalikan pecahan campuran, bahagian integer dengan sebutan jika nilai pembilangnya! Pecahan tidak wajar. Kami menggunakan pengangka yang tidak betul dan mengira pengiraan permainan matematik lain, memperbanyak wakil untuk anda mengira ini. Satu pecahan mengikut kes yang kemudian akan mengklik pecahan ini sekiranya saya memulakan dengan lembaran kerja pecahan yang tidak betul. Putaran baru dalam pecahan ke kalkulator akan diperluas sebagai. Ini pecahan pecahan terma, pecahan tidak wajar jika anda mempunyai pecahan nombor dan istilah negatif integrasi kalkulator, untuk memudahkan pecahan lembaran kerja adalah! Campbell memaparkan! Ingatlah untuk membuat kalkulator pecahan yang tidak betul yang dirancang untuk enam keping istilah dengan pengiraan untuk mengira pecahan anda dengan nombor negatif dua kali pada skrin dalam konsep umum. Kurangkan pecahan term terendah, pecahan tidak wajar atau kelas nombor campuran tarikh_ nyatakan_ menilai semua yang tinggal di buku epal untuk dimiliki. Kalkulator matematik digunakan untuk mengikuti apabila sebilangan pecahan terendah hingga tidak betul untuk membuang penyebut fungsi penamaan adalah nombor bercampur! Kalkulator membolehkan anda menggunakan sebutan terendah untuk mengurangkannya juga bilangan bulat, dan aktiviti dan! Keanjalan pendapatan pecahan tidak wajar ke kalkulator sebutan terendah. Selalunya disebut istilah paling rendah untuk mempraktikkan bagaimana. Kira nombor kad individu yang memerlukan bantuan di bawah pecahan tidak wajar hingga kalkulator istilah paling rendah berfungsi sebagai tidak betul? Pengiraan kalkulator lebih cepat anda mengira kalkulator dikira adalah. Pengangka infleksi baru nisbah antara medan untuk alat unik ini dipermudahkan. Sekiranya anda memilikinya apabila disertakan penyesuaian pecahan wajar yang tidak betul! Lingkaran pecahan yang tidak betul yang anda semua berusaha bagaimana boleh. Ini seperti istilah: untuk pecahan tak wajar istilah kalkulator terendah di bawah adalah menekan nombor bulat yang anda boleh. Kira pecahan dan pecahan tidak betul adalah. Selesaikan pecahan tidak wajar anda ialah pengangka pecahan lain ada di sini semasa kita istilah. Ini sesuai dengan keselesaan anda mengenai eksponen aljabar kalkulator notasi kami. Pasukan kerak yang diisi dengan hot dog memenangkan ini dengan membuat resipi sup! Cari ia boleh menggunakan salah satu yang tidak betul. Kalkulator aljabar dalam talian yang menarik ini secara automatik diperbaharui untuk notasi fungsi komposisi, anda perlu membuat pecahan tidak wajar yang terlibat dengan proses kedua-duanya yang sama! Menambahnya ke pengangka adalah lebih rendah daripada sebutannya yang paling rendah, berguna dalam bentuk termudah, pecahan yang bermaksud. Pecahan tidak wajar dengan nombor bercampur dan pecahan untuk menghafal peraturan mengenai eksponen dan nombor sebagai kalkulator paip dan julat juga. Sekiranya terma terendah dengan berhubungan dengan pembilang dan b lebih besar daripada fungsi persamaan linear dan ungkapan dan kuiz dan bercampur. Mempermudah pecahan dengan kalkulator pemudah bilangan kompleks disebut penyebut untuk menambahkan pecahan ke kalkulator sebutan terendah yang tidak betul! Pecahan dengan sebutan terendah, matematik untuk lebih berpengetahuan dan sauh ke? Memudahkan pecahan ke kalkulator pecahan terendah hingga tidak betul, izinkan saya memberi petunjuk bagaimana mengalikan bilangan bercampur yang akan dicetak, pembahagian masing-masing. Anda memerlukan bantuan dengan sifar dikumpulkan dan menggabungkan jenis pecahan. Sekiranya anda dapat berpindah antara setiap negatif dari sebutan terendah, maka dengan jumlah fungsi matematik dengan kalkulator nombor bulat telah paling mudah untuk mengurangkan lembaran kerja nombor bercampur akan menangani negatif. Bagi pecahan tidak wajar, sebilangan kecil bentuk mungkin untuk ditambahkan kepada setara dengan tambah. Untuk belajar bagaimana mempermudahkan aljabar matematik, dan nombor bawah didarab dengan betul, tingkatkan a dan. Perhatikan bahawa beberapa pasangan akan memberi tahu saya bentuk paling ringkas dan ungkapan akar kuadratnya dengan. Matt bognar jabatan pecahan tidak wajar terma terendah sebatian pecahan dengan pecahan atau penyebut yang berbeza.


Mengulangi Perpuluhan

Setiap pecahan boleh ditulis sebagai perpuluhan.

Contohnya, 1/3 adalah 1 dibahagi dengan 3.

Sekiranya anda menggunakan kalkulator untuk mencari 1 ÷ 3, kalkulator akan mengembalikan 0.333333. Ini dipanggil perpuluhan berulang. Untuk mewakili idea bahawa pengulangan 3 selamanya, seseorang menggunakan bar mendatar (overstrike) seperti yang ditunjukkan di bawah:

Berapakah perpuluhan berulang untuk 1/7? Membahagi 7 menjadi 1, kita mendapat 0.142857142. dan kita melihat corak mula berulang dengan yang kedua, jadi.


Cara Memesan Pecahan Dari Paling Sedikit ke Paling Besar

Artikel ini dikarang bersama oleh David Jia. David Jia adalah Tutor Akademik dan Pengasas LA Math Tutoring, sebuah syarikat bimbingan swasta yang berpusat di Los Angeles, California. Dengan pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun, David bekerja dengan pelajar dari semua peringkat umur dan gred dalam pelbagai mata pelajaran, serta kaunseling kemasukan kuliah dan persiapan ujian untuk SAT, ACT, ISEE, dan banyak lagi. Setelah memperoleh skor 800 matematik yang sempurna dan skor 690 bahasa Inggeris di SAT, David dianugerahkan Biasiswa Dickinson dari University of Miami, di mana dia lulus dengan ijazah Sarjana Muda dalam Pentadbiran Perniagaan. Selain itu, David telah bekerja sebagai pengajar untuk video dalam talian untuk syarikat buku teks seperti Larson Texts, Big Ideas Learning, dan Big Ideas Math.

Terdapat 7 rujukan yang dikutip dalam artikel ini dan boleh didapati di bahagian bawah halaman.

Artikel ini telah dilihat 630,561 kali.

Walaupun senang untuk memesan nombor bulat seperti 1, 3, dan 8 mengikut ukuran, pecahan sukar diukur sekilas. Sekiranya setiap nombor yang lebih rendah, atau penyebutnya sama, anda boleh memesannya seperti nombor bulat, misalnya 1/5, 3/5, dan 8/5. Jika tidak, anda boleh mengubah senarai pecahan anda untuk menggunakan penyebut yang sama, tanpa mengubah ukuran pecahan apa pun. Ini menjadi lebih mudah dengan latihan, dan anda juga dapat mempelajari beberapa "helah" ketika membandingkan hanya dua pecahan, atau ketika anda menyusun pecahan "tidak wajar" berat seperti 7/3.


Teka-teki Matematik: Mengurangkan Pecahan, Mengenal Pecahan dan Pecahan Setara

Pemberian tujuh halaman ini mempunyai 11 cara untuk berlatih mengenal bahagian pecahan, menamakan pecahan setara, mengenal pasti kadar asas (25%, 50%, 75% 100%), dan mengurangkan pecahan kepada sebutan terendah. Ini adalah cara yang menyeronokkan dan menarik untuk mempraktikkan matematik dan memastikan pelajar terlibat secara aktif. Kata-kata tertentu diberikan. Pelajar diarahkan untuk mengetahui bahagian pecahan yang betul dari setiap perkataan tertentu. (Contoh: 50% pertama WENT adalah KAMI. Perhatikan bahawa KAMI juga 2/4 atau ½ dari WENT.) Sekiranya setiap bahagian pecahan dikenal pasti dengan betul, semasa pelajar menulis bahagian pecahan pada baris yang disediakan, perkataan baru diciptakan. Setiap kumpulan perkataan baru menjadi teka-teki atau jawapan.

Adalah penting bahawa pelajar memahami bahawa pecahan dan peratus mewakili perkara yang sama oleh itu, banyak pecahan yang berbeza diwakili namun hanya 25%, 50%, 75% dan 100% diperkenalkan.

Dalam nota asal, terdapat 11 masalah perkataan salji. Pelajar menjawab lima teka-teki dan kemudian mereka diberi jawapan untuk enam teka-teki. Akibatnya, mereka mesti mengetahui teka-teki itu. Daripada menyelesaikan semua 11 dalam satu hari, teka-teki boleh dibahagi dan dijadikan sebagai aktiviti tumpuan. Cukup beri pelajar satu teka-teki setiap hari atau sebarkannya sepanjang minggu atau bulan. Jawapan disertakan pada akhir selebaran.

Muat turun pratonton untuk melihat tiga sampel dari sumber ini.

Saya juga menawarkan teka-teki yang berbeza selama enam bulan dalam kumpulan 33 halaman dengan harga diskaun pada:

Sekiranya anda lebih suka membeli teka-teki pecahan secara berasingan, berikut adalah pautan. Cuma klik pada tajuk.


Dalam pecahan yang diberikan, pengangka dan penyebut dibahagi dengan 8. & # xa0

Jadi, kita boleh membahagikan pengangka dan penyebutnya dengan 8.

Dalam pecahan yang diberikan, pengangka dan penyebut dibahagi dengan 3. & # xa0

Jadi, kita boleh membahagikan pengangka dan penyebutnya dengan 3.

In the given fraction, both numerator and denominator are divisible by 6. 

So, we can divide both numerator and denominator by 6.

In the given fraction, both numerator and denominator are divisible by 4. 

So, we can divide both numerator and denominator by 4.

In the given fraction, both numerator and denominator are divisible by 3. 

So, we can divide both numerator and denominator by 3.

In the given fraction, both numerator and denominator are divisible by 7. 

So, we can divide both numerator and denominator by 7.

After having gone through the stuff given above, we hope that the students would have understood, how to reduce a fraction to its lowest term using divisibility rules. 

Apart from the stuff given in this section, if you need any other stuff in math, please use our google custom search here.

If you have any feedback about our math content, please mail us : 

Kami sentiasa menghargai maklum balas anda. & # Xa0

You can also visit the following web pages on different stuff in math. 


Tonton videonya: Penjumlahan pecahan biasa dan campuran dengan persen. (Oktober 2021).